Законодательство

Законодательство для организаций работодателей

Закон України вiд 24.05.2001 № 2436-III Про організації роботодавців 

Закон України вiд 16.06.1992 № 2460-XII Про об'єднання громадян 

Закон України вiд 01.07.1993 № 3356-XII Про колективні договори і угоди 

Закон України вiд 03.03.1998 № 137/98-ВР Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) 

Указ Президента України вiд 29.12.2005 № 1871/2005 Про розвиток соціального діалогу в Україні 

Конвенція Міжнародної організації праці вiд 09.07.1948 № 87 Конвенція про свободу асоціації та захист права на організацію N 87 (укр/рос)