Законодательство

Хозяйственное законодательство

Кодекс України вiд 16.01.2003 № 436-IV Господарський кодекс України 

Кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV Цивільний кодекс України

Кодекс України вiд 11.07.2002 № 92-IV Митний кодекс України 

Кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III Земельний кодекс України 

Кодекс України вiд 21.06.2001 № 2542-III Бюджетний кодекс України 

Кодекс України вiд 06.11.1991 № 1798-XII Господарський процесуальний кодекс України 

Кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV Цивільний процесуальний кодекс України 

Кодекс України вiд 06.06.1995 № 213/95-ВР Водний кодекс України 

Кодекс України вiд 23.05.1995 № 176/95-ВР Кодекс торговельного мореплавства України

Кодекс України вiд 27.07.1994 № 132/94-ВР Про надра 

Кодекс України вiд 21.01.1994 № 3852-XII Лісовий кодекс України

Кодекс України вiд 06.07.2005 № 2747-IV Кодекс адміністративного судочинства України

Кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III Кримінальний кодекс України

Закон України вiд 19.09.1991 № 1576-XII Про господарські товариства

Закон України вiд 17.09.2008 № 514-VI Про акціонерні товариства

Закон України вiд 05.04.2007 № 877-V Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності

Закон України вiд 14.05.1992 № 2343-XII Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом

Закон України вiд 26.11.1993 № 3659-XII Про Антимонопольний комітет України

Закон України вiд 11.01.2001 № 2210-III Про захист економічної конкуренції 

Указ Президента України вiд 23.07.1998 № 817/98 Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності 

Закон України вiд 10.04.1992 № 2269-XII Про оренду державного та комунального майна 

Закон України вiд 05.06.2003 № 898-IV Про іпотеку

Закон України вiд 15.05.2003 № 755-IV Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Закон України вiд 11.12.2003 № 1378-IV Про оцінку земель 

Закон України вiд 06.10.1998 № 161-XIV Про оренду землі