Законодательство

Налогообложение

Закон України вiд 25.06.1991 № 1251-XII Про систему оподаткування 

Закон України вiд 21.12.2000 № 2181-III Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами 

Закон України вiд 28.12.1994 № 334/94-ВР Про оподаткування прибутку підприємств 

Закон України вiд 03.04.1997 № 168/97-ВР Про податок на додану вартість 

Закон України вiд 22.05.2003 № 889-IV Про податок з доходів фізичних осіб  

Указ Президента України вiд 03.07.1998 № 727/98 Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва 

Декрет Кабінета Міністрів України вiд 21.01.1993 № 7-93 Про державне мито 

Декрет Кабінета Міністрів України вiд 20.05.1993 № 56-93 Про місцеві податки і збори 

Закон України вiд 03.07.1992 № 2535-XII Про плату за землю 

Закон України вiд 11.12.1991 № 1963-XII Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів