Диалог с профсоюзами

Об'єднання профспілок Харківської області

Об'єднання профспілок Харківської області (ОПХО) — найчисельніша громадська організація регіону, — вже відзначило своє 100-річчя. У 1905 р. в Харківській області було підписано перший в Україні, та й у всій Російській імперії, колективний договір, який мав юридичну силу, між робітниками та власниками паровозобудівного заводу (зараз — ДП «Завод ім. Малишева»), а також між власниками харківських типографій та робітниками-друкарями. Ці угоди дістали назву «Протоколы соглашений».

Перший координуючий орган харківських профспілок — Центральне Бюро профспілок (ЦБП), було створено в квітні 1917 р. на 1-й конференції представників правлінь профспілок міста. Конференція прийняла Статут профспілок Харкова. Першим головою профспілок міста було обрано І.А. Трахтенберга — професора Харківського університету. В серпні 1917 р. ЦБП перейменовано в Раду профспілок міста Харкова.

Після встановлення радянської влади у Харкові, в лютому 1920 р., було проведено 1-й губернський з'їзд профспілок Харківщини, на якому обрано губернську раду профспілок на чолі з головою І.Л. Побережським.

На 1 січня 1921 р. Харківська губернська профспілкова організація налічувала 140791 членів, об'єднаних в 23 галузевих профспілки.

Після 1937 р., коли були розпущені облпрофради, 22 жовтня 1948 р. у Харкові відбулася конференція, на якій 172 делегати обрали обласну раду профспілок Харківщини у складі 35 членів та 11 кандидатів і ревізійну комісію з п'яти чоловік. Пленум обласної ради профспілок обрав президію, головою обрано В.П. Іванова, секретарем — С.І. Тесликова.

На конференції профспілок області 17 жовтня 1992 р. делегатами було проголошено про припинення діяльності облпрофради і створення Об'єднання профспілок Харківської області (ОПХО).

Об'єднання профспілок Харківської області є територіальним добровільним об'єднанням членських організацій для забезпечення гарантій діяльності профспілок області, представництва їх інтересів, відстоювання прав і координації колективних дій з метою захисту прав та інтересів членів профспілок.

ОПХО здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту ОПХО, Програми та Статуту ФПУ. У своїй діяльності ОПХО керується принципами незалежності, добровільності, рівності членських організацій, демократії та гласності, колегіальності у вирішенні питань, обов'язковості виконання рішень, прийнятих в межах Статуту, що стосуються колективних дій в рамках делегованих повноважень.

ОПХО в своїй діяльності незалежне від державних і господарських органів управління, громадсько-політичних рухів та партій. Воно не підконтрольне та не підзвітне їм і будує свої відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, організаціями роботодавців та їх об'єднаннями на принципах самостійності, добровільності, рівноправного партнерства і співробітництва, дотримання законодавства та угод, укладених сторонами.

ОПХО є членською організацією Федерації профспілок України і об'єднує 44 галузеві профспілкові організації, в які входять майже 5 тисяч первинних профорганізацій. Кількісний склад організації налічує більше 680 тисяч членів профспілок.

Серед членів профспілок, які входять до Об'єднання, молоді до 35 років понад 240 тисяч. 60% з них — студенти та учні, а 40% (97 тисяч) — працююча молодь. У квітні 2006 року створено Молодіжну Раду Об'єднання профспілок Харківської області, основними завданнями якої є координація дій молодіжних рад та комісій по роботі із молоддю всіх членських та первинних профспілкових організацій, регулювання трудових прав та соціальних гарантій молоді, вивчення та допомога у вирішенні соціальних та професійних проблем працюючої молоді та студентства.

Пріоритетними напрямками в роботі ОПХО є:

  • захист соціальних і економічних прав та інтересів працівників і їхніх сімей;
  • підвищення заробітної плати та пенсій до прожиткового рівня;
  • організація захисту прав людей на гідне життя, працю та своєчасне отримання гідної зарплати, погашення боргів;
  • захист трудящих від безробіття;
  • відродження вітчизняного виробництва;
  • підтримка і розвиток Харківського регіону;
  • відновлення та зміцнення економічних зв'язків на рівні областей, міст, районів.

За минулі роки незалежності України об'єднання профспілок області змогло:

  • закріпити свою позицію незалежності від владних структур та політичних організацій;
  • активно використовуючи принцип соціального партнерства, впливати на соціально-економічне життя та більш ефективно захищати законні права та інтереси трудящих;
  • досягти того, що сьогодні в області ні одне важливе питання соціальної направленості не вирішується без участі профспілок.

Голова Об'єднання профспілок Харківської області — Тесленко Сергій Анатолійович.