Новости

14.04.2010

Головне - визначення ключових галузей економіки та напрямів економічних реформ

З метою впровадження системних економічних реформ, що спрямовані на вихід із фінансової та економічної кризи та забезпечення сталого соціально-економічного розвитку Харківської області, Голова обласної державної адміністрації М.М. Добкін утворив Харківський регіональний Комітет з економічних реформ (далі — регіональний Комітет) як консультативно-дорадчий орган при обласній державній адміністрації.

Цим же розпорядженням, М.М. Добкін затвердив Положення про регіональний Комітет та його персональний склад.

До складу регіонального Комітету ввійшли представники місцевих органів виконавчої влади, депутати відповідних рад, провідні фахівці наукових установ, представники громадських об’єднань. Добір членів робочої групи здійснюється за професійною ознакою та за наявності досвіду роботи у відповідній сфері.

Членом Харківського регіонального Комітету з економічних реформ затверджено Анатолія Гіршфельда — президента Індустріальної групи «УПЕК», голову Ради Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт».

У Харківському регіональному комітеті економічних реформ буде працювати 6 робочих груп:

 1. «Технологічна модернізація економіки і розвиток інфраструктури» на чолі з в.о. першого заступника голови облдержадміністрації Володимиром Бабаєвим;
 2. «Реформа соціальної сфери» на чолі з в.о. заступника голови облдержадміністрації Ігорем Шурмою;
 3. «Регіональний економічний розвиток» на чолі з в.о. заступника голови облдержадміністрації Валентином Дулубом;
 4. «Сталий економічний розвиток, бізнес, клімат та інвестиції» на чолі з в.о. заступника голови облдержадміністрації Юрієм Сапроновим;
 5. «Законодавче та конституційне забезпечення реформ» на чолі з в.о. заступника голови облдержадміністрації — керівника апарату Василем Хомою та в.о. заступника голови облдержадміністрації Євгеном Савіним.

Робочу групу «Міжнародна інтеграція та співпраця» очолив президент Індустріальної групи «УПЕК», голова Ради Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Анатолій Гіршфельд.

Підсумки соціально-економічного розвитку Харківської області не можуть задовольняти, вони змушують і органи влади, і роботодавців оперативно приступити до реалізації системних заходів з реанімації економіки області

Як зазначив на першому засіданні Харківського регіонального комітету з економічних реформ в.о. заступника голови облдержадміністрації — відповідальний секретар регіонального Комітету Юрій Сапронов, головними завданнями роботи комітету є визначення ключових та найбільш перспективних галузей економіки Харківської області, чітке розуміння її реальних можливостей і шляхів досягнення максимально ефективного їх використання.

Головам робочих груп запропоновано надати відповідальному секретарю комітету доопрацьовані списки членів робочих груп, план роботи робочих груп з визначенням напрямів роботи та забезпечити публічність процесу моніторингу ходу економічних реформ в області та процесу підготовки проекту регіональної програми економічних реформ.

Довідка. Харківський регіональний Комітет з економічних реформ (далі — регіональний Комітет) є консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, утвореним з метою здійснення моніторингу ходу економічних реформ у регіоні та підготовки за результатами такого моніторингу відповідних пропозицій національному Комітету з економічних реформ.

Основними завданнями регіонального Комітету є:

 • підготовка пропозицій до загальнодержавної програми економічних реформ; розробка регіональної програми економічних реформ;
 • забезпечення проведення громадських обговорень програми економічних реформ та механізмів її впровадження з метою досягнення суспільного консенсусу;
 • здійснення постійного моніторингу ефективності реалізації в області програми економічних реформ, участь у підготовці пропозицій щодо необхідного її коригування.

Регіональний Комітет:

 • забезпечує здійснення моніторингу за впровадженням економічних реформ в області, станом виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України з економічних питань;
 • на підставі аналізу стану виконання законодавства щодо впровадження програми економічних реформ готує відповідні пропозиції щодо їх удосконалення;
 • розробляє та організує впровадження регіональної програми економічних реформ;
 • організує вивчення громадської думки щодо питань, які розглядаються Комітетом, забезпечує висвітлення в засобах масової інформації результатів роботи Комітету;
 • виконує інші функції відповідно до доручень голови обласної державної адміністрації.

Регіональний Комітет має право:

 • запитувати та одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань інформацію, матеріали і документи, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • залучати в установленому порядку до участі в роботі регіонального Комітету як радників посадових осіб органів державної влади, місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ і організацій, провідних вітчизняних та іноземних учених і фахівців, представників громадських об'єднань;
 • утворювати тимчасові робочі групи за основними напрямами економічних реформ для підготовки пропозицій відповідним робочим групам національного Комітету з економічних реформ, залучати в установленому порядку до роботи в таких групах народних депутатів України, представників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, провідних вітчизняних та іноземних учених, фахівців, у тому числі експертів консалтингових та аудиторських компаній, представників громадських об'єднань;
 • запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників підприємств, установ, організацій, а також громадських об'єднань, залучати запрошених осіб до обговорення відповідних питань;
 • організовувати та проводити конференції, „круглі столи”, дискусії, наради з питань, віднесених до його компетенції.

Головою регіонального Комітету є голова обласної державної адміністрації, відповідальним секретарем регіонального Комітету призначається заступник голови обласної державної адміністрації з економічних питань.