Новости

27.03.2010

Стимулювання розвитку середнього бізнесу на базі сектору реальної економіки - ефективна модель виходу з кризи та економічного зростання - Анатолій Гіршфельд.

Про це заявив під час свого виступу на міжнародній конференції «Українсько-європейські відносини: роль громадянського суспільства. Зміни у промисловості та економічна криза в Україні» Анатолій Гіршфельд — Президент Індустріальної групи «УПЕК», голова Ради Об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт».

Конференція проходила 25-26 березня у м. Києві та була організована Європейським економічним і соціальним комітетом спільно з українською Національною тристоронньою соціально-економічною радою при Президенті України. Під час проведення семінару були обговорені питання участі громадянського суспільства у виконанні Договору про співробітництво між Україною та ЄС, соціальні наслідки економічної кризи в Україні у контексті діючого законодавства про працю та соціальний діалог, вплив економічної кризи на хід реструктуризації в основних галузях української промисловості та пошук шляхів прискорення виходу промисловості з кризи.

Однією з ефективних моделей виходу з кризи та економічного зростання для України Анатолій Гіршфельд бачить повноцінне використання наукового потенціалу країни, відновлення зв’язків науки та виробництва з метою переходу на новий технологічний уклад, інвестування в інноваційні виробничі технології, повноцінне використання переваг членства України в СОТ та стимулювання розвитку середнього бізнесу на базі сектору реальної економіки.

В рамках свого виступу на тему «Криза та українські промислові сектори: Промислова реструктуризація в Україні у минулому та сьогодення. Вплив поточної кризи на промислові сектори України», Анатолій Гіршфельд зазначив, що криза в Україні почалася задовго до 2008 року внаслідок відсутності будь-якої стратегії дій при проведенні приватизації, що призвело до її стихійного та неринкового характеру.

На думку Анатолія Гіршфельда, найважливішими причинами, що посилили вплив світової кризи на Україну стали заміщення випуску власних високотехнологічних продуктів закупівлею імпортних, виробництво морально застарілої продукції, розрив зв’язків між прикладною наукою та виробництвом та зростання частки сировинних галузей та інших низькотехнологічних галузей з низькою доданою вартістю продукції в структурі ВВП країни.

В ході свого виступу на конференції, Анатолій Гіршфельд зупинився на заходах, які проводяться у Харківській області роботодавцями разом з іншими учасниками соціального діалогу по подоланню накопичених негативних наслідків у промисловому секторі економіки, підкреслив важливість співпраці між українськими соціальними партнерами та необхідність конкретних дій уряду щодо створення сприятливого регуляторного середовища та спрямування інвестицій до сектору реальної економіки як найбільш перспективного шляху для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи в Україні.