Новости

03.06.2009

Харьковские работодатели-промышленники выступили с инициативой обратиться с открытыми письмами к Президенту и премьер-министру Украины

Председатель организации работодателей Харьковской области «Гранит» Анатолий Гиршфельд, выступая 26 мая на коллегии Харьковской облгосадминистрации, предложил обратиться с открытыми письмами к Президенту и премьер-министру Украины от имени объединения работодателей и областной госадминистрации.

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен Аваков поддержал эту ининциативу. 3 июня письма подписаны А.Аваковым и А.Гиршфельдом и направлены адресатам.Письма содержат конкретные предложения по минимизации негативных тенденций в экономике Украины.

Лист Прем'єр-міністру Ураїни Тимошенко Ю.В.

Вельмишановна Юліє Володимирівно!

Внаслідок впливу світової фінансової кризи та накопичених протягом попередніх років невирішених проблем на даний час у промисловому комплексі і, перш за все, в провідній його галузі — машинобудуванні —спостерігається значне зниження обсягів виробництва та обсягу експорту високотехнологічної продукції на стратегічно важливих для економіки держави підприємствах.

Кризові процеси наприкінці минулого і на початку поточного року призвели до неритмічної роботи підприємств практично всіх галузей. Майже 30% працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості.

За рішенням колегії Харківської обласної державної адміністрації, яка 26 травня 2009 року розглянула питання роботи машинобудівного комплексу в умовах фінансової кризи, звертаємося до Вас від імені керівників провідних підприємств області, обласного об'єднання організацій роботодавців «Граніт» та профспілок з проханням розглянути і врахувати нашу консолідовану позицію при реалізації антикризових заходів.

Розуміючи масштаб проблем, над якими працює уряд в цей складний період, ми проте вважаємо можливим і необхідним якраз зараз вжити заходи, які не тільки дозволять машинобудівній галузі з мінімальними втратами пройти кризу, але і закладуть на десятиріччя вперед міцний фундамент процвітання держави і неухильного зростання добробуту її громадян за рахунок формування високотехнологічної та конкурентоспроможної на світовому ринку національної індустрії.

На наш погляд, сьогодні пріоритетним повинне бути вирішення таких нагальних проблем: 1. Підтримка обігового капіталу експортоспроможних підприємств: • своєчасне відшкодування податку на додану вартість. На сьогодні сума невідшкодованого ПДВ по області складає понад 90 млн грн. Серед провідних машинобудівних підприємств, яким невідшкодовано ПДВ: ДП «Електроважмаш» (15,6 млн грн.), ВАТ «Харківський підшипниковий завод» (6,97 млн грн.), ХДАВП (2,1 млн грн.), ТОВ «Завод підйомно-транспортного устаткування» (2,9 млн грн.), ДНВП «Комунар» (2 млн грн), ВАТ «Електромашина» (1,2 млн грн.), ЗАТ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (1,1 млн грн.); • відновлення системи кредитування підприємств-експортерів машинобудування під заставу експортних контрактів, надання державних гарантій, через реалізацію державних заходів підтримки банків, затверджених урядом.

2. Стимулювання технічного переоснащення і впровадження енергозберігаючих технологій: • звільнення від оподаткування частини прибутку, яка направляється на інвестування розвитку виробництва або введення відстрочки на сплату цього податку на чималий термін (2–3 роки); • введення бюджетного відшкодування відсотків за банківськими кредитами для підприємств машинобудування під впровадження енергозберігаючих технологій; • спрощення порядку митного оформлення сучасного обладнання, що ввозиться в Україну; • спрощення процедур погодження і дозволу при проведенні технічного переоснащення підприємств.

3. Зниження фіскального навантаження: • реформування системи соціальних платежів і введення єдиного соціального податку на заробітну плату зі ставкою не вище 30% замість діючого пенсійного та трьох страхових внесків; • введення мораторію на будь-які зміни в законодавстві, які погіршують діяльність підприємств і збільшують ставки податків.

4. Виконання рішень уряду щодо розвитку внутрішнього ринку, підтримки вітчизняного товаровиробника і, перш за все, підприємств, що виробляють складну сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни) і доручення за результатами робочої поїздки прем'єр-міністра України до Харківсьої області 17 березня 2009 року щодо завантаження потужностей ДП «Завод ім. Шевченко» і ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

Вважаємо також найважливішою задачею підтримку формування в суспільстві поважного відношення до роботодавців, що представляють як державний, так і приватний сектори економіки.

Харківська область вдячна Вам, шановна Юліє Володимирівно, за особисту участь та енергійну допомогу у вирішені проблем провідних підприємств машинобудування області — Харківського державного авіаційного виробничого підприємства і ДП «Завод ім. В.О.Малишева».

Сьогодні ж, на наш погляд, на перший план виходить задача впровадження системних заходів щодо підтримки високотехнологічного машинобудування Харківської області, одного з найбільших і унікальних центрів науки і промисловості. Зараз як ніколи підприємства промисловості, незалежно від форми власності, потребують комплексної державної підтримки, результатом якої, ми впевнені, стане закріплення за Україною статусу високотехнологічного лідера серед країн Східної Європи.

Сподіваємось, що наші пропозиції будуть враховані в практичній роботі Кабінету Міністрів України і висловлюємо готовність до співпраці.

З глибокою повагою,

Голова Харківської обласної державної адміністрації

А.Аваков

Голова Ради об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» А.Гіршфельд

Лист Президенту України Ющенко В.А.

Вельмишановний Вікторе Андрійовичу!

Внаслідок впливу світової фінансової кризи та накопичених протягом попередніх років невирішених проблем на даний час у промисловому комплексі і, перш за все, в провідній його галузі — машинобудуванні —спостерігається значне зниження обсягів виробництва та обсягу експорту високотехнологічної продукції на стратегічно важливих для економіки держави підприємствах.

Кризові процеси наприкінці минулого і на початку поточного року призвели до неритмічної роботи підприємств практично всіх галузей. Майже 30% працівників перебувають в умовах вимушеної неповної зайнятості.

За рішенням колегії Харківської обласної державної адміністрації, яка 26 травня 2009 року розглянула питання роботи машинобудівного комплексу в умовах фінансової кризи, звертаємося до Вас від імені керівників провідних підприємств області, обласного об'єднання організацій роботодавців «Граніт» та профспілок з проханням розглянути і врахувати нашу консолідовану позицію при реалізації антикризових заходів.

Розуміючи масштаб проблем, над якими працює уряд в цей складний період, ми проте вважаємо можливим і необхідним якраз зараз вжити заходи, які не тільки дозволять машинобудівній галузі з мінімальними втратами пройти кризу, але і закладуть на десятиріччя вперед міцний фундамент процвітання держави і неухильного зростання добробуту її громадян за рахунок формування високотехнологічної та конкурентоспроможної на світовому ринку національної індустрії.

На наш погляд, сьогодні пріоритетним повинне бути вирішення таких нагальних проблем: 1. Підтримка обігового капіталу експортоспроможних підприємств: • своєчасне відшкодування податку на додану вартість. На сьогодні сума невідшкодованого ПДВ по області складає понад 90 млн грн. Серед провідних машинобудівних підприємств, яким невідшкодовано ПДВ: ДП «Електроважмаш» (15,6 млн грн.), ВАТ «Харківський підшипниковий завод» (6,97 млн грн.), ХДАВП (2,1 млн грн.), ТОВ «Завод підйомно-транспортного устаткування» (2,9 млн грн.), ДНВП «Комунар» (2 млн грн), ВАТ «Електромашина» (1,2 млн грн.), ЗАТ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (1,1 млн грн.); • відновлення системи кредитування підприємств-експортерів машинобудування під заставу експортних контрактів, надання державних гарантій, через реалізацію державних заходів підтримки банків, затверджених урядом.

2. Стимулювання технічного переоснащення і впровадження енергозберігаючих технологій: • звільнення від оподаткування частини прибутку, яка направляється на інвестування розвитку виробництва або введення відстрочки на сплату цього податку на чималий термін (2–3 роки); • введення бюджетного відшкодування відсотків за банківськими кредитами для підприємств машинобудування під впровадження енергозберігаючих технологій; • спрощення порядку митного оформлення сучасного обладнання, що ввозиться в Україну; • спрощення процедур погодження і дозволу при проведенні технічного переоснащення підприємств.

3. Зниження фіскального навантаження: • реформування системи соціальних платежів і введення єдиного соціального податку на заробітну плату зі ставкою не вище 30% замість діючого пенсійного та трьох страхових внесків; • введення мораторію на будь-які зміни в законодавстві, які погіршують діяльність підприємств і збільшують ставки податків.

4. Виконання рішень уряду щодо розвитку внутрішнього ринку, підтримки вітчизняного товаровиробника і, перш за все, підприємств, що виробляють складну сільськогосподарську техніку (трактори, комбайни) і доручення за результатами робочої поїздки прем'єр-міністра України до Харківсьої області 17 березня 2009 року щодо завантаження потужностей ДП «Завод ім. Шевченко» і ВАТ «Ізюмський тепловозоремонтний завод».

Найважливішою задачею вважаємо також підтримку формування в суспільстві поважного відношення до роботодавців, що представляють як державний, так і приватний сектори економіки.

Сьогодні ж, на наш погляд, на перший план виходить задача впровадження системних заходів щодо підтримки високотехнологічного машинобудування Харківської області, одного з найбільших і унікальних центрів науки і промисловості. Зараз як ніколи підприємства промисловості, незалежно від форми власності, потребують комплексної державної підтримки, результатом якої, ми впевнені, стане закріплення за Україною статусу високотехнологічного лідера серед країн Східної Європи.

Просимо Вас, шановний Вікторе Андрійовичу, дати відповідні доручення щодо розгляду і врахувнння наших пропозицій у практичній роботі з реалізації антикризових заходів.

З глибокою повагою,

Голова Харківської обласної державної адміністрації А.Аваков

Голова Ради об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» А.Гіршфельд