Новости

12.02.2021

РОБОТОДАВЦІ НАПОЛЯГАЮТЬ НА ВРАХУВАННІ ПРОПОЗИЦІЙ БІЗНЕСУ У ЗАКОНОПРОЕКТІ ПРО ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ (№ 4167)

Реалізація запропонованої редакції законопроекту несе значні ризики погіршення бізнес-клімату і матиме суттєвий негативний вплив на конкурентоздатність промисловості в Україні.

Попри задекларовані кроки з дерегуляції та імплементації європейських підходів до видачі дозвільних документів, норми законопроекту передбачають значне підвищення вимог до компаній, які здійснюють промислове виробництво на території України.

Виконання вимог, що передбачені законопроектом, потребуватиме декількох мільярдів євро інвестицій у екологічну модернізацію виробництв та поставить частину промислових підприємств перед необхідністю скорочення або повного припинення виробництва у середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Роботодавці наполягають на врахуванні у законопроекті таких принципових пропозицій:

  • поширення вимог Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» на відносини у сфері контролю промислового забруднення;
  • запровадження інтегрального дозволу - частина зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Зупинення дії інтегрованого дозволу має відбуватися виключно у судовому порядку;
  • встановлення прозорої процедури і вичерпного переліку підстав для відмови у видачі, анулювання, зупинення інтегрованого дозволу;
  • збільшення перехідних періодів для повного виконання норм закону, зокрема термінів відступу - до 15-20 років в залежності від галузі промисловості;
  • врахування інвестиційної спроможності, впливу на зайнятість в галузях промисловості під час встановлення нормативів гранично допустимих викидів в рамках затвердження найкращих доступних технологій;
  • визначення органом, який буде затверджувати найкращі доступні технології та методи управління КМУ.

Промисловці наполягають на розробці і запровадженні заходів державної підтримки промисловості для реалізації нових вимог у сфері захисту довкілля, які передбачені законопроектом № 4167 та у рамках інших зобов’язань з екологічної модернізації промисловості відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Більшість промислових виробників у країнах ЄС мали можливість скористатися державною підтримкою у рамках імплементації європейського законодавства у сфері охорони довкілля, включаючи достатні обґрунтовані терміни залучення інвестицій у проекти екологічної модернізації.