Новости

22.12.2020

РЕКОМЕНДАЦІЇ РОБОТОДАВЦІВ УРЯДУ НА 2021 РІК

Сьогодні, на засіданні Президії Ради Федерації роботодавців України, підтримано проект Рекомендацій роботодавців Уряду на 2021 рік.

1. Грошово-кредитна політика:

1.1. Визначити ключовими функціями НБУ поряд з підтриманням цінової стабільності також досягнення економічного зростання та створення нових робочих місць.

1.2. Змінити характер емісії гривні зі спрямованого переважно на вирішення проблем фінансування бюджету через розміщення ОВДП на вирішення проблем фінансування економіки через розміщення облігацій, випущених банками та інститутами розвитку для фінансування інвестиційних проектів.

1.3. Притримуватись виваженої курсової політики, яка має не допускати суттєвих коливань курсу гривні під впливом притоку або відтоку спекулятивних капіталів.

1.4. Забезпечити підприємства реального сектору економіки доступними кредитними ресурсами шляхом, зокрема:

 • підтримання облікової ставки НБУ приблизно на рівні індексу споживчих цін;
 • створення інститутів довгострокового та середньострокового кредитування, зокрема Банку розвитку, метою яких має бути сприяння реіндустріалізації та підтримки державної інвестиційної політики;
 • запровадження цільових програм рефінансування комерційних банків для фінансування виконання державних програм підтримки реального сектору економіки;
 • розвитку інституційних засад зниження ризиків учасників кредитних відносин;
 • впровадження механізмів сек’ютирізації фінансових активів як засобу активізації кредитування.

1.5. Забезпечити зниження тарифів комісійної винагороди банку-еквайру при проведенні розрахунків з використанням платіжних карток, що дозволить стимулювати розвиток безготівкових розрахунків та обмежити несправедливий перерозподіл коштів на користь банків (законопроекти №4178 від 01.10.2020, №4178-1 від 15.10.2020 – за умови доопрацювання).

2. Фіскальна політика:

2.1. Передбачити фіскальні стимули та гарантії для стимулювання внутрішніх та зовнішніх інвестицій, зокрема, шляхом:

 • введення 100-відсоткової амортизації основних засобів під час їх введення в експлуатацію або запровадження ПНВК;
 • впровадження податкових звільнень щодо учасників індустріальних та технологічних парків, особливого режиму для експортних переробних зон;
 • скасування та/або відстрочення сплати ПДВ при ввезенні новітнього устаткування та обладнання, що не виробляється в Україні, та/або запровадження ставки 7% для операцій з постачання засобів виробництва, у тому числі вітчизняного виробництва, що придбаваються для використання у власній виробничий діяльності (законопроект №3848 від 15.07.2020) тощо.

2.2. Прискорити розвиток безоплатних електронних IT-сервісів на базі Електронного кабінету платника податків та інших дистанційних механізмів взаємодії платників податків з контролюючими органами.

2.3. Впровадити на рівні закону пряму фінансову відповідальність держави за збитки та іншу шкоду, нанесені платникам податків внаслідок незаконних дій та/або бездіяльності посадових осіб контролюючих органів.

2.4. Забезпечити ефективне використання механізмів контролю за трансфертним ціноутворенням.

2.5. Продовжити дефіскалізацію діяльності митниці та забезпечити дієвий контроль за ввезенням товарів на митну територію України шляхом забезпечення митних органів відповідними технічними засобами, запровадженням максимально можливого обміну інформацією з компетентними органами інших країн, дієвих інструментів аналізу ризиків, пост-аудиту.

2.6. Продовжити запровадження механізмів спрощення міжнародної торгівлі шляхом практичного використання інституту авторизованого економічного оператора та приєднання до Спільної транзитної процедури.

2.7. Не допустити криміналізацію так званої товарної контрабанди (окрім підакцизних товарів).

2.8. Ліквідувати податкову міліцію ДФС, замінивши її демілітаризованим ризикоорієнтованим органом контролю за економічною безпекою держави із передачею йому відповідних функцій від СБУ та МВС.

2.9. Не допустити значного збільшення ставок екологічного податку (законопроект № 2367 від 01.11.2019).

2.10. Скасувати або значно знизити земельний податок на земельні ділянки, надані для залізниць в межах смуг відведення (законопроект №3679 від 18.06.2020).

3. Радикальне скорочення тіньової економіки як інвестиційний ресурс:

3.1. Забезпечити виконання пунктів 2.4 та 2.5.

3.2. Імплементувати закон про гральний бізнес, прийняти закон про ринок таксі, інші закони, які легалізують ринки, що знаходяться у «тіні».

3.3. Прийняти нові закони щодо обліку та реалізації необробленої деревини.

3.4. Запровадити ефективну систему контролю за обігом спирту.

3.5. Поступово впровадити фіскалізацію готівкових розрахунків, використовуючи моделі найкращих європейських практик.

3.6. Припинити практику непередбаченого хаотичного підвищення ставок акцизного податку на спирт, алкогольні напої та тютюновмісні вироби. Враховувати практику оподаткування ЄС.

3.7. Створити законодавчу базу для можливості фасування в Україні алкогольних напоїв іноземного виробництва.

4. Політика інвестиційних стимулів у переробній промисловості:

4.1. Впровадити фіскальні стимули, передбачені пунктом 2.1.

4.2. Створити механізми реалізації гарантій портфельних інвестицій, передбачених відповідним Законом.

4.3. Передбачити додаткові фіскальні стимули у вигляді звільнення від сплати або зменшення ставок окремих платежів (податку на землю, податку на нерухоме майно, податку на доходи фізичних осіб, ЄСВ) для індустріальних та технологічних парків.

4.4. Затвердити умови для створення експортних переробних зон з режимом вільної економічної зони (звільнення імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови вивезення готової продукції за межи митної території України).

4.5. Запровадити спеціальний правовий режим Дія.City для забезпечення прискорення розвитку IT, R&D, інжинірингу.

5. Використання інструменту публічних закупівель для збільшення виробництва:

5.1. Запровадити обов’язковий неціновий критерій локалізації виробництва (вимоги місцевого компоненту) при здійсненні публічних закупівель продукції певних напрямків машинобудування як інструмент стимулювання розвитку вітчизняного виробництва (законопроект №3739 від 24.06.2020).

5.2. Запровадити пілотний проект здійснення публічних закупівель у галузі машинобудування з підтвердженим ступенем локалізації виробництва шляхом прийняття проекту постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проекту щодо здійснення закупівель техніки галузі машинобудування з використанням нецінового критерію оцінки».

5.3. Удосконалити порядок визначення вартості життєвого циклу предмету публічної закупівлі (ініціювання внесення змін та доповнень до Примірної методики, затвердженої наказом Мінекономіки від 28.09.2020 № 1894).

5.4. Впровадити практику укладання рамкових угод при закупівлях складної та/або наукоємної продукції з довгим терміном виробництва.

5.5. Прискорити подальше впровадження середньострокового (до 3-х років) планування в Україні, що передбачає введення правових механізмів з укладання замовниками довгострокових договорів на поставку складної техніки.

5.6. Заборонити оголошувати та проводити закупівлі без наявності належного фінансового забезпечення даної закупівлі та заборонити замовникам в односторонньому порядку зменшувати обсяги закупівлі після укладення договору за результатами тендерних процедур.

5.7. Зобов’язати замовників торгів вказувати у тендерній документації розмір авансу, що буде застосовано за договором про закупівлю, у відсотковому виразі.

5.8. Запровадити використання критерію місцевої складової при реалізації інфраструктурних проектів у рамках програми «Велике будівництво» як засобу стимулювання зайнятості та забезпечення технологічної спроможності вітчизняної промисловості.

5.9. Підготувати та реалізувати механізм закупівлі міського громадського транспорту за рахунок кредитних і лізингових коштів українських чи європейських банків, в тому числі і по проекту «Міський громадський транспорт України ІІ», з використанням можливостей вітчизняних товаровиробників.

5.10. Скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 02.12.2020 №1198 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року №1070 і від 22 липня 2020 року №641 (щодо зняття заборони на період дії карантину здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти)».

6. Міжнародна торгівля та підтримка несировинного експорту:

6.1. Забезпечити повноцінне функціонування Експортно-кредитного агентства та передбачити фінансування програмної підтримки експорту.

6.2. Забезпечити кредитну підтримку несировинного експорту через відповідне спрямування роботи «Укрексімбанку».

6.3. Прийняти законодавство про створення експортних переробних зон, для яких впровадити режим вільної економічної зони (звільнення імпорту від ввізного мита та ПДВ за умови вивезення готової продукції за межи митної території України).

6.4. Провести аудит ключових міжнародних торговельно-економічних угод і зобов’язань України та ініціювати їх перегляд у частині, що суперечить стратегії економічного розвитку за доктриною реіндустріалізації.

6.5. Продовжити та завершити переговори з ЄС щодо збільшення квот на безмитну поставку українських товарів до ЄС та перегляду інших умов Угоди про ЗВТ.

6.6. Призупинити переговори з Туреччиною щодо створення зони вільної торгівлі, сформувати переговорну позицію, спрямовану на захист інтересів вітчизняної переробної промисловості.

6.7. Забезпечити повноцінне залучення сторони роботодавців до переговорного процесу щодо нових торговельних угод та перегляду чинних.

6.8. Удосконалити процедури застосування Урядом тимчасових виключних заходів захисту національних інтересів з метою обмеження імпорту (законопроект №3444 від 07.05.2020).

6.9. Реформувати систему видачі та контролю дозволів на міжнародні автомобільні перевезення. Лобіювати інтереси України щодо збільшення квоти на дозволи на міжнародні автомобільні перевезення до найбільш затребуваних країн.

6.10. Забезпечити комплексний підхід у вирішенні питань, пов’язаних з розбудовою транспортної інфраструктури (автомобільного, залізничного, авіаційного, річкового та морського транспорту), яка б відповідала збільшенню товарообігу з ЄС та іншими суміжними країнами.

7. Політика регулювання діяльності монополій:

7.1. Забезпечити прогнозованість діяльності природних монополій (зокрема, в частині ціно- та тарифоутворення).

7.2. Продовжити реформу ринку природного газу з метою припинення фактичного вимивання коштів з економіки на користь НАК «Нафтогаз України».

7.3. Продовжити реформу ринку електроенергії з урахуванням інтересів реального сектору економіки. Продовжити роботу з ліквідації деформації на ринку, пов’язаної з надмірним фінансуванням «зеленого тарифу» та перехресним субсидіюванням. Приведення ціни електроенергії до економічно-обґрунтованого рівня. Спрощення процедури підключення промислових споживачів до електричних мереж.

7.4. Забезпечити неухильне дотримання таких принципів, як прозорість, економічна обґрунтованість, публічність та врахування інтересів всіх зацікавлених сторін при перегляді тарифів на послуги, що надаються природними монополіями.

8. Політика на ринку праці:

8.1. Розвиток трудового потенціалу.

8.1.1. Забезпечити вплив та контроль роботодавців за формуванням та виконанням державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів.

8.1.2. Впровадити реальні механізми державного-приватного партнерства у сфері освіти через внесення відповідних змін до законодавства, в тому числі щодо податкових пільг.

8.1.3. Запровадити систему корпоративного управління у закладах вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти державної та комунальної форм власності.

8.1.4. Забезпечити участь представників сторони роботодавців у наглядових радах закладів вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти.

8.1.5. Забезпечити впровадження дуальної форми здобуття фахової передвищої та професійної освіти як різновиду денної форми навчання.

8.1.6. Забезпечити прийняття нового Закону України «Про професійну освіту» (законопроект №4207-1 від 26.10.2020).

8.1.7. Залучати роботодавців на постійній основі до процесів забезпечення якості освіти, зокрема ліцензування та акредитації.

8.1.8. Розпочати формування мережі кваліфікаційних центрів для оцінювання професійних кваліфікацій. Забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що регламентують утворення та діяльність кваліфікаційних центрів.

8.1.9. Спростити процедуру підтвердження результатів неформального професійного навчання та забезпечити можливість такого підтвердження за професіями та професійними кваліфікаціями (повними та частковими).

8.1.10. Створити умови для визнання часткових кваліфікацій, надання можливості роботодавцю самостійно визначати необхідну кваліфікацію, а також встановити перелік робіт, що не потребують кваліфікації.

8.1.11. Встановити пріоритетність професійного стандарту над кваліфікаційною характеристикою.

8.1.12. Забезпечити ефективне функціонування національної системи кваліфікацій (законопроект №4147 від 23.09.2020).

8.2. Удосконалення регулювання трудових відносин.

8.2.1. Осучаснення трудового законодавства в частині:

 • лібералізації та спрощення адміністрування трудових відносин, у тому числі входу/виходу з ринку праці;
 • боротьби з незадекларованими трудовими відносинами у суб’єктів, що здійснюють незаконне ведення господарської діяльності як створення умов для чесної конкуренції;
 • врегулювання нових гнучких форм взаємовідносин між роботодавцем та працівником, викликаних пандемією COVID-19, а також появою нових креативних професій та нових технологічних процесів, у тому числі аутстафінгу (outstaffing) та аутсорсингу (outsourcing);
 • забезпечення гнучкості в управлінні робочим часом шляхом обліку робочого часу з обліковим періодом в один рік, що дозволить вирішити питання робочих годин понад місячну норму з можливістю регулювання їх оплати в одинарному розмірі при належному плануванні в межах загального облікового періоду (Work Time Account);
 • не допущення впровадження II рівня пенсійного забезпечення, у тому числі професійної накопичувальної системи через значне навантаження на ФОП роботодавця, встановлення ризикових відрахувань до недержавних пенсійних фондів, макроекономічну нестабільність, незрілість фінансового ринку (законопроекти № 2683 від 27.12.2019 та № 4408 від 20.11.2020);
 • удосконалення механізму розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом встановлення економічно обґрунтованого нормативу, у тому числі з урахуванням особливостей секторів економіки, умов праці та режимів виробництва;
 • визначення механізмів економічної мотивації роботодавців до більш безпечного виконання робіт, покращення умов праці та мінімізації ризиків від впливу виробничих факторів на життя та здоров’я.

8.2.2. Забезпечити дерегуляцію функцій Класифікатора професій та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

8.2.3. Забезпечити створення Реєстру видів занять (професій) та кваліфікацій, що відповідатиме сучасними потребам ринку праці.

8.2.4. Удосконалити правове регулювання дистанційної роботи (законопроект №4051 від 04.09.2020).

9. Захист бізнесу та прав власності:

9.1. Впровадити на законодавчому рівні дієвий механізм відшкодування суб’єктам господарювання матеріальної шкоди та шкоди їх діловій репутації, завданої протиправними діями правоохоронних органів, органів досудового розслідування та прокуратури (законопроект №3893 від 17.07. 2020).

9.2. Впровадити на законодавчому рівні чіткий механізм тимчасового доступу та вилучення інформаційних та телекомунікаційних систем органами досудового розслідування, органами прокуратури (законопроект №2740 від 15.01.2020).

9.3. Встановити на законодавчому рівні дієвий механізм протидії діям державних реєстраторів з незаконної реєстрації прав на майно та корпоративні права підприємств (законопроект №4338 від 06.11.2020; законопроект №4338-1 від 24.11.2020).

9.4. Відновити роботу Міжвідомчої комісій з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств та Комісії з питань захисту бізнесу та поліпшення інвестиційного клімату.

10. Створення сприятливих умов для ведення бізнесу:

10.1. Продовжити реформування системи державного нагляду (контролю) шляхом запровадження аудиту діяльності суб’єкта господарювання для виявлення, попередження та усунення порушень вимог законодавства до початку здійснення планової перевірки без застосування санкцій.

10.2. Продовжити реформування дозвільної системи господарської діяльності шляхом скорочення кількості документів дозвільного характеру через розширення сфери застосування декларативного принципу (законопроект №4219 від 15.10.2020); удосконалення законодавства у сфері поводження з об’єктами підвищеної небезпеки (ОПН).

10.3. Уніфікувати процедуру досудового врегулювання спорів для всіх контролюючих органів (законопроект №3475 від 14.05.2020).

10.4. Позбавити функцій контролю та накладення штрафних санкцій органи місцевого самоврядування в частині дотримання законодавства про працю (законопроект №0958 від 29.08.2019).

10.5. Забезпечити підготовку та затвердження нормативно-правових актів щодо спрощення та пришвидшення отримання дозволів та погоджень на перевезення великовагових та/або великогабаритних вантажів шляхом використання «єдиного вікна».

10.6. Привести питання маркування пива та сидру відповідно до європейських практик.

10.7. Запровадити безстрокові ліцензії на виробництво пива.

11. Окремі секторальні політики:

11.1. Агропромисловий комплекс:

11.1.2. Стимулювати, у тому числі за допомогою фіскальних механізмів та розподілу коштів на підтримку агропромислового комплексу, збільшення глибини переробки сільськогосподарської продукції на території України.

11.1.3. Поетапно впроваджувати ефективно функціонуючий ринок земель сільськогосподарського призначення із відповідною системою запобіжників для забезпечення продовольчої безпеки та інших інтересів держави.

11.1.4. Затвердити та забезпечити фінансування довгострокової програми державної підтримки тваринництва.

11.1.5. Забезпечити виконання плану заходів з реалізації Стратегії зрошення та дренажу в Україні на період до 2030 року, зокрема створити та профінансувати програму пільгового кредитування з метою забезпечення заміни старих типів дощувальних машин на сучасні з обов’язковим рівнем локалізації.

11.1.6. Передбачати щороку у державному бюджеті фінансування програм часткової компенсації покупцям вартості техніки, обладнання та іншої продукції вітчизняного виробництва за найбільш критичними напрямками з урахуванням можливостей вітчизняних виробників (зокрема, щодо сільськогосподарської техніки та обладнання, мінеральних добрив тощо).

11.1.7. Розширити напрями використання коштів, передбачених у державному бюджеті, на часткову компенсацію вартості техніки і обладнання для АПК, придбаних сільгоспвиробниками на умовах фінансового лізингу.

11.1.8. Відновити звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання сої та ріпаку – для стимулювання їх переробки в Україні.

11.1.9. Внести зміни до Програми «5-7-9» у частині уникнення надання держпідтримки при придбанні іноземної і, тим більше, вживаної сільгосптехніки за умови наявності виробництва аналогічної техніки в Україні.

11.1.10. Створити умови для забезпечення агропромислового комплексу мінеральними добривами та засобами захисту рослин вітчизняного виробництва, зокрема шляхом захисту внутрішнього ринку, надання їх виробникам доступу до сировини, виваженої тарифної політики тощо.

11.1.11. Внести зміни до законодавства щодо дерегуляції процедур отримання міжнародних ветеринарних документів виробниками морепродуктів повного циклу, які здійснюють промисел у міжнародних водах.

11.1.12. Не допустити зменшення ставки ПДВ до 14% для окремих видів сільськогосподарської продукції, оскільки це матиме негативний вплив на переробну промисловість (законопроект №3656 від 15.06.2020).

11.1.13. Не допустити спрощення процедур ввезення в Україну пестицидів іноземного виробництва, що матиме негативний вплив на внутрішнє виробництво (законопроект №2289 від 18.10.2019).

11.2. Машинобудування:

11.2.1. Впровадити утилізаційний збір на вживані транспортні засоби, спеціальну техніку, продукцію сільськогосподарського машинобудування тощо.

11.2.2. Гармонізувати національне законодавство у сфері автомобільного транспорту із законодавством ЄС, у тому числі щодо сертифікації транспорту.

11.2.3. Запровадити законодавчі стимули розвитку електричного транспорту та електромобілів в Україні (законопроекти №№ 3476 і 3477 від 14.05.2020).

11.2.4. Розробити, затвердити та почати реалізацію програми розвитку автомобільної промисловості та стимулювання ринку автомобілів на період до 2035 року.

11.2.5. Підготовити та затвердити Національний інфраструктурний проект – Програму модернізації АТ «Укрзалізниця» на 2021-2025 роки з передбаченням у ній модернізації інфраструктури, електрифікацію, придбання швидких дизель-поїздів тощо. Для фінансового забезпечення її реалізації запровадити цільову програму рефінансування НБУ уповноважених комерційних банків.

11.2.6. Забезпечити прийняття Програми оновлення вантажного рухомого складу (будівництва вантажних вагонів).

11.2.7. Забезпечити підготовку нормативно-правових актів у першому кварталі 2021 року для повної реалізації бюджетної програми 3101270 «Оновлення рухомого складу для перевезення пасажирів та модернізація залізничної інфраструктури для розвитку пасажирських перевезень» у 2021 році.

11.2.8. Забезпечити виділення коштів у рамках державного оборонного замовлення на підготовку виробництва підприємствам оборонно-промисловому комплексу усіх форм власності та/або на збільшення обсягів виробництва зразків ОВТ і Т, прийнятих на озброєння у попередні роки, для здійснення економічно вигідного ВТС за рахунок збільшення статутного фонду стратегічних державних підприємств, що не підлягають приватизації та є головними (кінцевими) виробниками ОВТ і Т.

11.2.9. Забезпечити застосування реального механізму підтримки здійснення ВТС уповноваженими компаніями за рахунок механізмів створеного Експортно-кредитного агентства України та механізмів державного інвестування.

11.2.10. Забезпечити перегляд повноважень та створення Ради генеральних конструкторів із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави.

11.2.11. Забезпечити розробку та затвердження «Державної цільової програми розвитку авіаційної промисловості України на 2021-2030 роки», в якій передбачити відновлення серійного виробництва літаків в Україні та створення нових конкурентоспроможних зразків авіаційної техніки, а також програм «Вертоліт», «БПЛА», «КР» та ін.

11.2.12. Забезпечити розробку комплексу заходів щодо вирішення питання імпортозаміщення комплектуючих виробів та матеріалів для розвитку стратегічних галузей промисловості, галузей ОПК, літако- та суднобудування, ракетної та космічної техніки.

11.2.13. Забезпечити розробку та затвердження Урядом законопроекту «Про Загальнодержавну комплексну програму розвитку високих наукоємних технологій».

11.3. Надрокористування:

11.3.1. Внести зміни до Кодексу України «Про надра» щодо запровадження механізму отримання спеціальних дозволів на користування надрами без аукціонів для виробників кінцевої продукції з високою доданою вартістю (законопроект № 4187 від 05.10.2020).

11.3.2. Скасувати сплату збору за продовження строку дії спеціального дозволу на користування надрами.

11.3.3. Переглянути переліки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.

11.3.4. Спростити процедури отримання земельних лісових ділянок для нелісогосподарських потреб.

11.3.5. Забезпечити дотримання принципу «мовчазної згоди» при погодженні надання спеціального дозволу на користування надрами.

11.3.6. Скасувати погодження місцевими радами надання спеціальних дозволів на користування надрами (законопроект № 4187 від 05.10.2020).

11.3.7. Створити умови для доступу великих промислових споживачів природного газу до його видобутку.

11.4. Хімічна промисловість:

11.4.1. Розробити, затвердити та почати реалізацію Стратегії розвитку хімічної промисловості на період до 2030 року.

11.4.2. Надати преференційний доступ до ресурсно-сировинного та паливно-енергетичного забезпечення хімічної промисловості, у тому числі відновити роботу вітчизняних нафтопереробних заводів із доведенням глибини переробки нафти до світового рівня.

11.4.3. Забезпечити захист вітчизняних виробників від недобросовісної конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках.

11.5. Фармацевтична галузь:

11.5.1. Прийняти нову редакцію Закону України «Про лікарські засоби».

11.5.2. Розробити та прийняти зміни до законодавства України стосовно стимулювання розвитку вітчизняного фармвиробника через інструменти державного замовлення, трансферу технологій для виробництва інноваційних ліків та податкових стимулів.

11.5.3. Розробити та схвалити державну концепцію щодо підтримки досліджень та розробок (R&D діяльності) у фармацевтичній сфері.

11.5.4. Розпочати переговори про внесення змін до Угоди про асоціацію з ЄС щодо доповнення новими положеннями з питань фармацевтичної галузі та визначення стратегічного руху в напрямку взаємного визнання сторонами GMP-сертифікатів.

11.5.5. Схвалити Концепцію Державної цільової програми створення та розвитку внутрішнього виробництва високоякісних лікарських засобів для профілактики і лікування особливо небезпечних інфекційних та інших захворювань для забезпечення державних потреб України на 2020-2028 роки. Визначити Міністерство охорони здоров’я замовником Програми.

11.5.6. Прийняти Закон України «Про фармацевтичне самоврядування».

11.5.7. Імплементувати Директиву Ради ЄС 92/83/ЄЕС звільнення від сплати акцизного податку на спирт для виробництва лікарських засобів, зокрема скасування квотування.

11.6. Телекомунікаційна галузь:

11.6.1. Гаромонізувати законодавство з Директивою ЄС «Про спільну систему податку на додану вартість» 2006/112/ у частині визнання послуг міжнародного зв’язку та транзиту трафіку об’єктом оподаткування ПДВ за ставкою 0.

11.6.2. Вирівняти занижені Україною в односторонньому порядку граничні розрахункові такси за послуги пропуску вхідного міжнародного трафіку голосової телефонії до телекомунікаційних мереж операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку.

11.6.3. Здійснити комплекс заходів для надання операторам мобільного зв’язку вільного радіочастотного ресурсу, зокрема в діапазоні 2100МГц, та поступового звільнення додаткового РЧР з урахуванням позиції операторів телекомунікацій щодо оптимальних термінів впровадження 5G в Україні.

11.6.4. Сприяти прийняттю законопроекту №4118 від 18.09.2020, що комплексно вирішує проблеми з телеком доступом до об'єктів інфраструктури, шляхом встановлення обов'язковості виконання спеціального законодавства про телеком - доступ (Закон України №1834), яке сьогодні ігнорується балансоутримувачами.

11.7. Деревообробна промисловість:

11.7.1. Прийняти закони про облік деревини та про внутрішній ринок деревини, а також внести зміни до Лісового кодексу України з метою захисту лісів з одночасним пріоритетним доступом до сировини вітчизняних переробників.

11.7.2. Підвищити прозорість аукціонів з продажу необробленої деревини з урахуванням наявності у покупців виробничої бази на території України.

12. Заходи з підтримки бізнесу у зв’язку з пандемією COVID-19:

12.1. Подовжити дію програми з часткового безробіття як інструменту стримування масового витоку з ринку праці та подальше удосконалення механізму отримання допомоги.

12.2. За необхідності подовжити терміни отримання бізнесом пакету соціальних допомог на період введення жорсткого карантину (з 8 по 24 січня 2021 року) відповідно до Закону України №1071.

12.3. Передбачити фіскальні стимули підтримки бізнесу (тимчасове зменшення ставки ЄСВ або звільнення від його сплати за умови збереження робочих місць, спрощення відстрочення/розстрочення податкових платежів, продовження дії мораторію на перевірки тощо).

12.4. Перебачити державні програми на кшталт програми дорожнього будівництва, які б забезпечили додаткове завантаження замовленнями реального сектору економіки.