Новости

26.08.2020

РОБОТОДАВЦІ ПЕРЕДАЛИ ДО МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ ПРОПОЗИЦІЇ ДО СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ НА 2021-2031 РОКИ

Серед найважливіших напрямків нашої діяльності - розвиток вищої освіти та сприяння підготовці кваліфікованих фахівців.

Отже, однією з основних цілей вищої освіти повинно стати забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної економіки шляхом підготовки висококваліфікованих кадрів. Саме задля досягнення зазначених цілей у 2020 році було надано Рекомендації роботодавців для Уряду та затверджено Стратегію діяльності у сфері освіти і розвитку людського капіталу.

Основоположними напрямками діяльності роботодавців у зазначеній Стратегії є:

1) Підвищення якісних показників послуг з надання вищої освіти, що може бути досягнуто шляхом:

  • запровадження справедливої конкуренції між закладами вищої освіти;
  • забезпечення рівності прав закладів вищої освіти державної, комунальної та приватної форм власності у виконанні державного та регіонального замовлення;
  • підтримання моделі адресного розміщення державного (регіонального) замовлення («місце за студентом»);
  • запровадження зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) результатів навчання випускників закладів вищої освіти (в першу чергу випускників, що навчались за державним та регіональним замовленням), а також використання результатів ЗНО як показника якості надання освітніх послуг;
  • розробки нової типової форми контракту на підготовку здобувачів вищої освіти, яка повинна містити в собі такі істотні умови: ціну контракту або механізм її визначення, посилання на стандарт вищої освіти, освітню програму та навчальний план, механізм прийняття-здачі освітніх послуг, відповідальність виконавців державного (регіонального) замовлення за якість наданих послуг, а також можливість контролю виконання контракту з боку роботодавців.

2) Вдосконалення системи управління закладами вищої освіти державної та комунальної форм власності , в тому числі:

  • запровадження системи корпоративного управління закладів вищої освіти шляхом обрання (призначення) керівників наглядовими радами, що дозволить утворити систему «сильних незалежних ректорів» та надасть можливість ефективного управління закладами вищої освіти державної та комунальної форм власності;
  • утворення наглядових рад у закладах вищої освіти державної та комунальної форм власності виключно за рішенням засновника (засновників) на відміну від теперішнього механізму, коли склад наглядових рад фактично формується ректорами (за поданням ректорів), а також можливість утворення незалежних наглядових рад за процедурою, визначеною засновником (засновниками);
  • встановлення квоти представників Спільного представницького органу сторони роботодавців у складі наглядових рад закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності.

3) Посилення ролі роботодавців у формуванні та розподілі державного та регіонального замовлення на підготовку кадрів відповідно до потреб роботодавців, зокрема:

  • врахування потреб та інтересів роботодавців, потреб регіональних ринків праці при формуванні державного та регіонального замовлень на підготовку кадрів;
  • розробка механізму укладання цільових угод про надання освітніх послуг між навчальними закладами будь-якої форми власності та роботодавцями.

4) Формування та розвиток національної системи кваліфікацій (НСК), створення мережі кваліфікаційних центрів.

5) Протидія корупції у закладах вищої освіти, забезпечення академічної доброчесності.