Новости

08.05.2020

НА ЗВЕРНЕННЯ РОБОТОДАВЦІВ ВРЕГУЛЬОВАНО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ НА ВАЖКИХ РОБОТАХ, РОБОТАХ ІЗ ШКІДЛИВИМИ ЧИ НЕБЕЗПЕЧНИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ НА ЧАС КАРАНТИНУ

Урядом прийнято рішення, яким звільнено роботодавців від обов’язку необхідності проходження попередніх та періодичних медичних оглядів для всіх без виключення працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці па період карантину та протягом 30 днів після його завершення.

Так, відповідно до постанови КМУ від 04.05.2020р. № 343 на період карантину та протягом 30 днів після його завершення дозволяється залучення до роботи без проходження попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, робота яких пов’язана із забезпеченням безпеки руху та обслуговуванням залізничного транспорту, підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту.

Раніше Урядом було врегульовано зазначене питання для так званого декретованого контингенту - працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення, визначених переліком професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, затвердженим постановою КМУ від 23.05.2001р. № 559.

6 квітня Федерація роботодавців України звернулась до МОЗ, згодом до Прем’єр-міністра України щодо питання зупинки процесу проведення медоглядів на час оголошення карантину, у т.ч. для новоприйнятих працівників та працівників, які виконують роботи з підвищеною небезпекою.

Компанії не мали права залучати до робіт з підвищеною небезпекою осіб, які відповідно до посадових інструкцій повинні виконувати роботи з підвищеною небезпекою і не пройшли медогляд у встановлені законодавством терміни.

У зв'язку з цим, у підприємств виникали складнощі зі забезпеченням проведення медоглядів працівників і як наслідок – функціонування стратегічно важливих підприємств (в тому числі критичної інфраструктури) у період карантину. Технічний персонал, задіяний у підтримці працездатності об’єктів критичної інфраструктури, був позбавлений можливості вчасно пройти (продовжити) медогляд, що могло призвести до вимушеного простою виробничих ліній компаній, забезпечення сталого функціонування стратегічно важливих підприємств (в тому числі критичної інфраструктури).

Нагадаємо, що низка компаній ще 18 березня отримала листи з центральних районних лікарень, в яких з посиланням на накази центральних та місцевих органів державної влади повідомлено про тимчасову зупинку планових та профілактичних медичних оглядів працівників підприємств.