Новости

05.02.2020

РОБОТОДАВЦІ ПЕРЕДАЛИ ПРЕМ’ЄР-МІНІСТРУ ПЛАН АНТИКРИЗОВИХ ДІЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Пропозиції Федерації роботодавців України щодо відновлення промислового розвитку та забезпечення умов прискореного економічного зростання держави

Для відновлення промислового розвитку в Україні Федерація роботодавців України вважає за необхідність запровадження наступних заходів із залученням відповідальних органів державної влади:

1. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України забезпечувати підтримку курсу гривні на рівні, передбаченому Державним бюджетом України для забезпечення його прогнозованості. Потребує встановлення валютного коридору, при виході за межі якого в бік зміцнення гривні передбачити компенсаційні механізми для промислових виробників.

2. Кабінету Міністрів України звернутися до Національного банку України щодо зниження облікової ставки Національного банку України до рівня, що буде наближений до рівня інфляції. Розробити законопроект щодо внесення змін до Закону України «Про національний банк України» з доповненням функцій НБУ:

 • забезпечення коливання облікової ставки на рівні 3% від офіційного рівня інфляції;
 • забезпечення коливання курсу гривні до долара США в межах 5 % від встановленого в ЗУ про Державний бюджет України на відповідний рік;
 • забезпечення з боку НБУ впливу на створення робочих місць.

3. Кабінету Міністрів України разом з Національним банком України вжити заходів щодо доступу промислового сектору економіки до фінансових послуг з метою спрощення доступу до кредитування. Це сприятиме підвищенню доступності банківського кредитування та страхування та інших фінансових послуг для промислових підприємств.

4. Зниження на 3 роки ставки ПДВ до рівня 7% на нове виробниче обладнання, яке виробляється і реалізується на території України та, яке ввозиться на митну територію України для власних виробничих потреб підприємств шляхом внесення змін до Податкового кодексу України. З метою модернізації виробничих підприємств надати податковий стимул при купівлі як вітчизняного обладнання так і імпортованого. Таким чином вирівняти конкуренцію, зберегти та наростити виробництво промислової продукції, зокрема, основних засобів. Перелік обладнання встановити аналогічний тому, який визначався Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році 7 грудня 2017 року № 2245-VIII.

5. Тимчасове встановлення додаткового імпортного збору з товарів що ввозяться на митну територію України у режимі імпорту, незалежно від укладених Україною угод про вільну торгівлю, крім товарів критичного імпорту (сировина, комплектуючі для виробництва готової продукції, виробниче обладнання), у зв'язку із погіршенням торгівельного сальдо та кризою у промисловості. Для подолання негативного сальдо платіжного балансу України, необхідності збільшення надходжень до Державного бюджету України та збереження робочих місць в Україні запровадити: тимчасово, строком на 12 місяців додатковий імпортний збір на товари незалежно від країни їх походження за ставками:

 • 10 відсотків для товарів, що класифікуються у 1-24 товарних групах згідно із УКТЗЕД;
 • 5 відсотків для товарів, що класифікуються у 25-97 товарних групах згідно із УКТЗЕД (крім виробничого обладнання).

Додатковий імпортний збір не справлятиметься при ввезенні життєво необхідних товарів, а саме: природний газ, вугілля енергетичне, паливо для АЕС, нафта, нафтопродукти (бензин, дизпаливо), банкноти та банківські метали, гуманітарна допомога, товари, що звільняються від сплати ввізного мита відповідно до міждержавних домовленостей.

6. Компенсація частини відсоткової ставки по залученим у виробництво високотехнологічних товарів кредитам за умови підвищення досягнення встановленого ступеня локалізації.

7. Оптимізація формування та встановлення тарифів на енергоносії, перевезення вантажів залізничним та водним транспортом. Недопущення зловживання монопольним становищем щодо ціно- та тарифоутворення. Застосовуючи ринкові механізми ціно- та тарифоутворення, враховуючи економічні передумови та стан промисловості з метою збереження конкурентоздатності української продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. На законодавчому рівні визначити можливість фіскального стимулювання, яке повинно призвести до встановлення конкурентної ціни продукції.

8. Забезпечення повноцінного функціонування Експортно-кредитного агентства та передбачення фінансування програмної підтримки експорту. Необхідно забезпечити:

8.1.Обрання та діяльність наглядової ради;

8.2. Прийняття необхідної нормативно-правової бази;

8.3.Передбачити у Державному бюджеті:

 • 1 млрд. грн на ліміт державних гарантій на підтримку статутних операцій ПрАТ «ЕКА» з гарантування кредитних ризиків, гарантування дебіторської заборгованості за експорт, гарантування кредитів покупцям-нерезидентам української експортної продукції та послуг;
 • коштів на поповнення Статутного капіталу ПрАТ ЕКА у розмірі 400 млн. гривень задля збільшення загального розміру статутного капіталу до рівня 600 млн. грн. ( 24 млн. доларів США), що дозволить Експортно-кредитному агентству отримати Регулятивний капітал платоспроможності (РКП) достатній для початку виконання статутних обов'язків;
 • 2 млрд. грн. на втілення державної програми з компенсації відсоткових ставок по експортним кредитам.

9. Здійснення закупівель продукції машинобудування, в тому числі і шляхом публічних закупівель, виключно за умови досягнення встановленого ступеня локалізації виробництва в Україні. Внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо обов'язкового врахування замовником, зокрема, ступеню локалізації предмету закупівлі та вартості життєвого циклу. Такі вимоги мають поширюватись на транспортне машинобудування (вагони, електро- та дизель-поїзди, локомотиви), в т.ч. громадський транспорт (тролейбуси, трамваї, автобуси, електробуси, поїзди метро, ескалатори); техніку для дорожнього і комунального господарства (автогрейдери, автогудронатори, машини для ямкового ремонту, траншейно-котлованні машини, котки, вакуумні підмітально-прибиральні машини, інша прибиральна техніка, сміттєвози); енергетичне машинобудування (турбіни, крупновузлові деталі турбін, обладнання для ГЕС). Ухвалити у строки встановлені Законом України «Про публічні закупівлі» постанову Кабінету Міністрів України, яка затвердить Методику вартості життєвого циклу із врахуванням таких складових:

 • розподіл і реалізація (постачання);
 • експлуатація (споживання, використання);
 • технічне обслуговування;
 • утилізація.

10. Відновлення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Розробка програм підтримки промисловості. Метою розроблення державних цільових програм є сприяння реалізації державної політики на пріоритетних напрямах розвитку держави, окремих галузей економіки та адміністративно-територіальних одиниць; забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних, інших ресурсів, виробничого та науково-технічного потенціалу, а також координації діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій для розв'язання найважливіших проблем. Постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 затверджено ЗАХОДИ щодо ефективного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади підприємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюджету, якими зокрема, передбачено припинення підготовки проектів нових державних цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потребують додаткового фінансування з державного бюджету. Пропонується: скасувати таку норму постанови та відновити підготовку державних програм та внесення змін до чинних.

11. Включення вимог щодо досягнення встановленого мінімального ступеня локалізації виробництва до умов реалізації різноманітних бюджетних програм розвитку економіки, надання державної кредитної підтримки чи податкових стимулів, публічних закупівель тощо. Встановлення узгодженого ступеня локалізації при реалізації програм розвитку економіки та при публічних закупівлях дозволить залучати в максимальній мірі вітчизняних товаровиробників і забезпечить зростання промислового виробництва.

12. Часткове звільнення від сплати податку на землю ділянок, на яких розташовані виробничі потужності, із наступним цільовим спрямуванням вивільнених коштів на капітальні інвестиції. Пропонується внесення змін до Податкового кодексу України, доповнивши статтю 282 пунктом 282.2 наступного змісту: «282.2. Від сплати податку частково звільняються земельні ділянки підприємств промисловості, на яких розташовані виробничі приміщення, цехи, адміністративні будівлі, складські приміщення тощо. Податок за такі земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів) справляється у розмірі 20 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 269, 270, 271, 274, 277, 284, 286, 287 цього Кодексу. Кошти у розмірі 80 відсотків податку, що не сплачуються до бюджету, залишаються в розпорядженні платника податку та використовуються ним на капітальні інвестиції. Кошти, що не сплачуються до бюджету, обліковуються як цільове фінансування і цільові надходження, відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності».

13. Фінансування приватних підприємств оборонно-промислового комплексу під час виконання державного оборонного замовлення в частині створення новітніх матеріалів і технологій, модернізації та технічного переозброєння виробництва В порушення положень Закону України «Про державне оборонне замовлення» та нормативно-правових актів, що забезпечують його виконання, під час укладення державних контрактів приватним підприємствам не виділяються кошти на нарощування наявних виробничих потужностей, створення і впровадження спеціальних технологій і матеріалів, створення і придбання спеціального оснащення та обладнання і т. д.. За таких обставин підприємства державної та приватної власності при виконанні державного оборонного замовлення мають не рівні економічні умови і цим самим порушується один із загальних принципів господарювання в України, передбачених статтею 6 Господарського кодексу України, а саме: забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб'єктів господарювання.

14. Тимчасове запровадження мита на експорт деяких видів сировини. З метою забезпечення вітчизняних виробників сировиною, стимулювання виробництва товарів з доданою вартістю на території України, подолання систематичного негативного сальдо зовнішньої торгівлі підвищити ставку на товари, які відносяться до сировини, та які вивозяться за межі митної території України. Проведення державної політики стимулювання переробки.

15. Виконання планів капітальних інвестицій монопольних підприємств з максимальним використанням поставок вітчизняними підприємствами, підвищення прозорості витрачання коштів держмонополіями. АТ «Укрзалізниця» у 2020 році планує спрямувати на капітальні інвестиції понад 20,1 млрд грн. Понад половину всіх капітальних інвестицій — 11,6 млрд, або 58 %, — традиційно намічено виконати власним коштом. Ще 8,4 млрд грн правління АТ «Укрзалізниця» розраховує залучити через кредитні ресурси. Це — кошти міжнародних фінансових установ, зокрема Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейського інвестиційного банку (ЄІБ). На розвиток дорожньої інфраструктури передбачається спрямувати 74,4 млрд грн, у тому числі Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі, а на утримання автомобільних доріг загального користування державного значення - 38 млрд грн. Річний план закупівель товарів, робіт та послуг (для публікації) на 2020 рік АТ «Укргазвидобування» 38 355 456,989 тис грн. Освоєння планів тільки цих трьох монопольних організацій дозволить спрямувати в розвиток промислових підприємств понад 132 млрд гривень. Крім цього, за повідомленням члена правління АТ «Укрзалізниця» Франтішека Буреша «Укрзалізниця» потребує 51,2 мільярда гривень протягом 6 років для оновлення локомотивного парку, з усіх локомотивів УЗ, лише 5,3% молодші за 25 років.

16. Забезпечення підприємств дорожньої галузі та комунального господарства спеціалізованою дорожньою технікою з відповідним рівнем локалізації шляхом часткової компенсації вартості та/або процентів за кредитами на придбання дорожньо-будівельної техніки та обладнання вітчизняного виробництва. За даними Державної статистичної служби, на обліку в ЄДРПОУ перебуває 2117 організацій, в яких основний вид економічної діяльності «Будівництво доріг та автострад». Відповідно до інформації ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», лише для експлуатаційного утримання мережі доріг державного значення дорожнім організаціям необхідно 2740 комбінованих дорожніх машин (самоскидів з поливомиєчним, піскорозкидальним, солерозподільчим обладнанням, а також плужнощітковим обладнанням). Сьогоднішній дефіцит у понад 1000 машин зростає з кожним днем через фізичне вибуття техніки. Зростання видатків державного бюджету на Укравтодор не сприяло нарощуванню випуску дорожньо-будівельної та комунальної техніки в Україні, а призвело до зростання імпорту, а також ввезення техніки іноземної реєстрації на умовах тимчасового користування без сплати будь-яких податків і зборів до бюджету України. З 2015 р. видатки держбюджету (у доларовому еквіваленті) на Укравтодор збільшилися у 6,8 разів. В той же час витрати української економіки на імпорт спеціальної техніки для будівельно-дорожних робіт зросли у 4 рази і досягнули 421 млн.дол. у 2018 році. Така тенденція посилює негативне сальдо платіжного балансу і збільшує ризик девальвації гривні. У 17,6 рази зріс імпорт з Російської Федерації самохідних бульдозерів з неповоротним та поворотним відвалом, грейдерів, планувальників, скреперів, механічних лопаток, екскаваторів, одноківшових навантажувачів, трамбувальних машин та дорожніх катків (код 8429 за УКТЗЕД) – з 1,8 млн. дол. у 2016 р. до 31,2 млн.дол. у 2018 р. На розвиток дорожньої інфраструктури передбачається спрямувати 74,4 млрд грн, у тому числі Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі, а на утримання автомобільних доріг загального користування державного значення - 38 млрд грн. Річний план закупівель товарів, робіт та послуг (для публікації) на 2020 рік АТ «Укргазвидобування» 38, 3 млрд грн. За відсутності механізму залучення потенціалу української промисловості в реалізацію проектів по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг, ці кошти підуть на придбання іноземних товарів та оплату закордонним підрядникам амортизації їх техніки і виконаних робіт, отже будуть сприяти інвестиційному розвитку не України, а інших держав.

17. Збереження програми компенсації частини вартості сільгосптехніки і обладнання вітчизняного виробництва на 2020 – 2021 роки. Цей механізм є не дотацією, а інструментом стимулювання інвестицій в модернізацію аграрного виробництва для збільшення ефективності та конкурентоспроможності продукції. У 2019 році 9,5 тис. аграріїв придбали вітчизняну техніку та обладнання на суму близько 5,8 млрд.грн. Машинобудівники та сільгосппідприємства – учасники програми сплатили щонайменше 1,87 млрд. грн. податків і зборів при видатках бюджету на програму 640,79 млн. грн. У 2020 р. за офіційною інформацію керівництва Мінекономіки на програму компенсації планують виділити 1 млрд. грн. урахуванням боргу перед аграріями за 2019 р. в 563 млн. грн. Реально на заохочення приватних інвестицій в модернізацію парку сільгосптехніки буде спрямовано лише 437 млн. грн., що втричі менше від прогнозних потреб. Враховуючи значні соціально-економічні ефекти програми, а також той факт, що виплата компенсації відбувається після придбання техніки, тобто після сплати всіх податків, а відтак лагом максимум 1 квартал гроші вертаються в економіку, підсилюючи ефект мультиплікації, необхідно збільшити на 2020 р. обсяги фінансування за напрямом «Часткова компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва». Зокрема, передбачити у напрямах використання бюджетних коштів Паспорту бюджетної програми на 2020 рік код 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» кошти на часткову компенсацію вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва у обсязі щонайменше 800 млн. грн. (без врахування боргу перед аграріями за 2019 р.), що відповідатиме потребам, які забезпечуватимуть повноцінну реалізацію мети програми, направлену на оновлення виробничих потужностей аграрного бізнесу; зниження витрат і підвищення конкурентоспроможності сільгосптоваровиробників; зменшення залежності від іноземних поставок техніки і обладнання; розширення частки українських сільгоспмашинобудівників на внутрішньому ринку; збереження існуючих і створення нових робочих місць; збільшення сплати податків до бюджетів усіх рівнів, які сумарно перевищують обсяги бюджетного фінансування цієї програми.

18.Тимчасовий мораторій на залучення державними підприємствами та установами нових кредитів для придбання продукції машинобудування іноземного виробництва.

19. Призупинення переговорів щодо підписання Угоди з Туреччиною про вільну торгівлю. Необхідно провести консультації з українськими виробниками для обговорення можливих ризиків та наслідків, на підставі яких розробити оновлені директиви (наразі існують директиви 2012 року) і тільки після цього приймати рішення щодо підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Туреччиною.

20. Створення Міністерства промислової політики України. Введення посади віце-прем'єр-міністра України з питань економічного та промислового розвитку.