Новости

28.01.2020

НАПРАЦЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ З ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ МОЖУТЬ БУТИ ВЗЯТІ ЗА ОСНОВУ ПРИ РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ТА ПЛАНУ ДІЙ ІЗ ЗАХИСТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Голова Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку Анатолій Гіршфельд надав до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України напрацювання Національного комітету, які можуть бути взяті за основу при розробці стратегії та плану дій із захисту та розвитку промисловості:

І. Стимулювання внутрішнього попиту.

- через механізм компенсації.

а) Національний комітет ініціював програму стимулювання внутрішнього попиту на продукцію вітчизняного сільгоспмашинобудування із заданим рівнем локалізації через часткову компенсацію її вартості, розробив відповідні проекти постанов (направлено листом № 10-17 від 06.02.2017 Прем’єр-міністру України та Міністру аграрної політики та продовольства). Проекти було схвалено Урядом (Постанова № 130 та Зміни до Постанови № 369). Ініціативу було запущено у 2017 році. Це дало поштовх для збільшення ланцюгів доданої вартості та масштабів виробництва, зменшення імпорту, збереження та створення нових робочих місць, зростання фонду оплати праці, відкриття нових експортних ринків, збільшення доходів до бюджету – загальна сума сплачених податків і зборів становить щонайменше 1,5 млрд.грн. при видатках бюджету на програму у 2018 р. у розмірі 913 млн.грн. Пролонгація програми на 2020 р. сприятиме нарощуванню промислового виробництва, збереженню та створенню нових робочих місць.

b) Національний комітет розробив Проект постанови КМУ та Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації відсотків за кредитами на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва. (направлено листом № 73-17 від 12.10.2017 Прем’єр-міністру України). Запуск цієї програми у 2020 р. сприятиме розширенню внутрішнього попиту через залучення малих і середніх сільгоспвиробників, що не мають власних обігових коштів на придбання техніки, а відтак – нарощуванню промислового виробництва.

с) Національний комітет ініціював механізм стимулювання внутрішнього попиту на дорожньо-будівельну та комунальну техніку українського виробництва та розробив Проект постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» (направлено в Міністерство економіки листом № 21-19 від 03.04.2019). Також розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачають виділення на реалізацію цього механізму 1% фонду. Запуск цієї програми у 2020 р. сприятиме розширенню внутрішнього попиту дорожніх організацій на техніку та обладнання, а відтак – нарощуванню її виробництва в Україні.

d) Національний комітет рекомендував універсальний, прозорий механізм компенсації використати для широкомасштабної модернізації енергетики, транспорту, промисловості, лісового, водного, ліфтового, комунального господарства та ін. (пропозиції направлено в Міністерство економіки листами № 28-19 від 10.05.2019, № 29-19 від 13.05.2019). Запуск у 2020 р. механізмів компенсації вартості і відсотків за кредитами за рахунок частини коштів Державного фонду регіонального розвитку, Державного фонду поводження з радіоактивними відходами, Державного фонду розвитку водного господарства, Державного дорожнього фонду, Фонду енергоефективності дозволить стимулювати внутрішній попит на техніку і обладнання із заданим рівнем локалізації в Україні, а відтак – наростити обсяги промислового виробництва.

- через зміни до системи публічних закупівель.

Національним комітетом ініційовано зміни і доповнення до Закону України «Про публічні закупівлі» спрямовані на: 1) усунення прогалин чинного закону, що дозволяють недобросовісним учасникам зривати процедуру закупівлі; 2) створення умов для максимального залучення національних товаровиробників у задоволенні потреб замовника у товарах та послугах; Запропоновано встановити, що критеріями оцінки для предмету закупівлі, котра має ринковий характер, є ціна, а для предмету закупівлі, що має складний або спеціалізований характер – вартість життєвого циклу. Запропоновано запровадження цінових преференцій при закупівлі продукції національних виробників. (направлено листом № 72-17 від 25.09.2017 Прем’єр-міністру України). Зміни до системи публічних закупівель у 2020 р. дозволять перетворити публічні фінанси на потужний інвестиційний ресурс і активізувати промислову та суміжну економічну діяльність.

ІІ. Стимулювання інвестицій у модернізацію виробничих потужностей.

а) Національний комітет ініціював відтермінування ПДВ на імпорт обладнання для модернізації промисловості України (направлено листом № 101-17 від 04.12.2017 Прем’єр-міністру України). Відповідно до пункту 65 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України механізм діє до 01.01.2020р. Пролонгація цього механізму та вдосконалення Порядку надання розстрочення сприятиме прискоренню модернізації виробничих потужностей промислових підприємств, збільшенню конкурентоспроможності їх продукції.

b) Національний комітет рекомендував спрямувати частину коштів із земельного податку та орендної плати за користування земельною ділянкою промислових підприємств на цільове інвестування модернізації (пропозиції направлено в Міністерство економіки України) та розробив відповідні зміни до законодавства. Прийняття запропонованих змін до Податкового кодексу України покращить інвестиційну привабливість промисловості, стимулюватиме капіталовкладення у розвиток, розширенню виробництва та створенню робочих місць.

с) Національний комітет ініціював заходи щодо підвищення ефективності діяльності залізничного транспорту, що забезпечує функціонування всіх галузей національного господарства, соціально-економічний розвиток та обороноздатність держави та розробив проект відповідних змін до законодавства в частині оподаткування земельних ділянок залізничного транспорту. Зміни до Податкового кодексу України дозволять зменшити фіскальне навантаження та збільшити інвестиції в оновлення виробничих потужностей залізничного транспорту. Це стимулюватиме попит на металургійну та машинобудівну продукції, а разом зі змінами до системи публічних закупівель – сприятиме зростанню промислового виробництва в Україні.

ІІІ. Стимулювання інвестицій у регіональний розвиток виробництва.

а) Національний комітет ініціював внесення до Плану Заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року для сприяння конкурентоспроможності регіонів: - Сприяння запровадженню механізмів державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів через відшкодування суб’єктам господарювання витрат на реалізацію інвестиційних проектів; на створення нових робочих місць; на підтримку новостворених суб’єктів малого підприємництва. - Врегулювання на законодавчому рівні питання розробки та координації регіональних програм розвитку промисловості з використанням механізмів державної підтримки окремих галузей економіки та державної підтримки інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. (направлено листом № 54-17 від 10.09.2018 Мінекономрозвитку та Мінрегіонбуду). Запровадження державної допомоги суб’єктам господарювання на інвестиційні проекти для забезпечення розвитку регіонів, яка широко застосовується у країнах ЄС, сприятиме розширенню промислового виробництва та суміжних індустрій, створенню робочих місць та зменшенню соціальної напруги у регіонах.

b) Національний комітет ініціював перерозподіл рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення з державного бюджету на користь місцевих бюджетів за місцезнаходженням. Внесення змін до Бюджетного кодексу України сприятиме розвідці родовищ і добутку корисних копалин та притоку інвестицій у добувну галузь регіону. Це дозволить пожвавити промисловість регіонів та створити нові робочі місця.

IV. Стимулювання технологічних інновацій.

Національний комітет ініціював запровадження у 2018 р. бюджетної програми «Державна підтримка технологічних інновацій для розвитку промисловості» та розробив Проект постанови КМУ щодо Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на державну підтримку технологічних інновацій для розвитку промисловості. Проект було направлено Мінекономрозвитку листами № 33-18 від 24.04.2018, № 49-18 від 11.06.2018 р., № 54-18 від 23.07.2018р. Було рекомендовано здійснювати державну підтримку реалізації промислово-інноваційних проектів у двох формах: 1) співфінансування реалізації проектів; 2) часткова компенсація відсотків за кредитами, залученими для реалізації проектів. Запуск програми у 2020 р. сприятиме освоєнню у виробництві нових та значно технологічно вдосконалених продуктів та процесів, посилить конкурентоспроможність бізнесу, зменшить залежність від імпорту, сприятиме розширенню ринків збуту.

V. Стимулювання інвестицій в енергоефективність.

Національний комітет ініціював заходи з імплементації Директиви 27 шляхом підготовки та подання до Верховної Ради України законопроекту з розширення напрямів діяльності Фонду енергоефективності в частині стимулювання підвищення енергоефективності промислових підприємств. Розроблено пропозиції щодо змін до Закону України «Про Фонд енергоефективності», подано Уряду. Внесення змін до Закону України «Про Фонд енергоефективності» дозволить зменшити енерговитрати промислових підприємств, збільшить конкурентоспроможність їх продукції. Заходи з енергоефективності стимулюватимуть попит на нові енергоощадні машини і устаткування, а відтак – розширення їх виробництва в Україні.