Новости

16.01.2020

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОБЛАСТІ СФОРМУВАЛИ НА ЗАСІДАННІ РОБОЧОЇ ПІДГРУПИ

16 січня, в рамках розробки Стратегії розвитку Харківської області на період 2021-2027 років, відбулось засідання підгрупи «Розвиток промисловості на інноваційних засадах».

Під час засідання заслухали виступи виконавчого директора Об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Олександра Колеснікова, головного інженера АТ «Турбоатом» Григорія Іщенка, директора ДП «ХМЗ «ФЕД» Дмитра Леонова, директора ДУ «НІОХІМ» Ірини Довгалюк, директора Державного інституту з проектування підприємств коксохімічної промисловості «Гіпрококс» Віктора Рудики, голови постійної комісії облради з питань промисловості Миколи Бєлова та інших членів робочої підгрупи.

Було виділено 4 основні напрями роботи:

  • Структурна перебудова промислового комплексу області направлена на збільшення конкурентоспроможності шляхом сприяння розвитку виробництв з високою доданою вартістю та експортоорієнтованої продукції, створення умов для залучення інвестицій;
  • Активізація наукової та інноваційної діяльності в промисловому секторі економіки Харківської області, подолання технологічної відсталості, підвищення енерго- та ресурсо- ефективності виробництв;
  • Створення сучасних організаційних форм інтеграції бізнесу, науки та влади — кластерів, індустріальних і науково-технологічних парків. Особливий інтерес представляють індустріальні парки по типу «Brownfield», які передбачають використання вже наявних, але не задіяних у виробництві промислових майданчиків на великих підприємствах області;
  • Збереження та розвиток кадрового потенціалу промислового сектору, формування ефективної системи професійно-технічної освіти у відповідності до вимог ринку.

Ухвалення Стратегії дозволить залучити в область додаткове фінансування з боку Фонду регіонального розвитку. Цей процес також створить умови для розробки реальних механізмів підтримки власного виробника на регіональному та державному рівні, сприятиме притоку інвестицій в промисловий комплекс регіону.