Новости

12.12.2019

Роботодавці взяли участь у роботі XXVIII конференції ОПХО

Виконавчий директор ООР ХО «Граніт» Колесніков О.О. взяв участь у роботі XXVIII звітно-виборної конференції Об’єднання профспілок Харківської області.

У своєму виступі він зазначив, що співпраця Харківських роботодавців із обласним Об’єднанням профспілок у рамках соціального діалогу носить постійний, пріоритетний і конструктивний характер. По багатьох позиціях наші підходи і цілі співпадають: це зацікавленість у збереженні наявних і створенні нових робочих місць, гідна оплата праці, створення умов для безпечної праці, розширення соціальних пільг і гарантій у трудових колективах.

Харківські роботодавці наголошують на необхідності державницького підходу до розвитку вітчизняної економіки, який передбачає створення Міністерства промислової політики, яке стане драйвером в індустріалізації України. Розробку довгострокової Державної промислово-економічної програми, що визначить на законодавчому рівні пріоритетні сектори промисловості, які мають особливе значення для вітчизняної економіки і шляхи їх розвитку.

В рамках підтримки вітчизняного бізнесу, необхідно перейти до виваженої та стабільної фіскальної політики, яка повинна передбачити фіскальні стимули для пріоритетних галузей у вигляді звільнення від сплати або зменшення ставок податків на землю, на нерухоме майно, на доходи фізичних осіб, ЄСВ, звільнення від ввізного мита та ПДВ імпорту обладнання для власних потреб або передбачити розстрочку таких платежів на довгий строк з необтяжливими умовами.

Одночасно з цим потрібні кардинальні зміни у формуванні державного замовлення на підготовку кадрів для пріоритетних галузей економіки. Сьогодні приріст вакансій не може перекрити результати роботи по підготовці і перепідготовці робітничих кадрів в навчальних закладах профосвіти і служби зайнятості. Тому роботодавці і профспілки повинні брати більш активну участь при внесенні пропозицій на підготовку найбільш затребуваних на ринку праці професій за рахунок державного бюджету.

Закінчуючи свій виступ, Олександр Колесніков побажав делегатам Конференції і новообраному керівництву Об'єднання профспілок Харківщини конструктивної співпраці в рамках соціального діалогу по відродженню економічно-промислового потенціалу області та послідовності у захисті інтересів членів профспілок і їх трудових колективів.