Новости

01.03.2019

Підприємці розробили Маніфест роботодавців України та закликають владу почути їхні вимоги

Трудова міграція б'є антирекорди. Молодь їде з України в пошуках кращої роботи, а також — стабільності та соціальних гарантій.

Безумовно, коли сьогодні навіть МЗС заявляє. що 100 тисяч людей щомісяця від'їжджає закордон — це для країни катастрофа.

І якщо країна на це реагувати не буде — скоро не залишиться нікого, хто буде працювати за станком. Хто буде виробляти турбіни, трактори, електродвигуни, літаки, — наших компетентних людей. Всі ці люди будуть працювати в інших країнах. На іншу економіку.

Щоб змінити ситуацію, підприємці розробили Маніфест роботодавців України. І закликають владу почути їхні вимоги. Головні завдання на найближчі роки — створення 2 мільйонів робочих місць, пошук нових ринків збуту, розширення українського виробництва.

Інформуємо харківських промисловців про позицію і вимоги роботодавців до усіх кандидатів на обрання Президентом України, сформульовані у вигляді МАНІФЕСТА РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ.МАНІФЕСТ РОБОТОДАВЦІВ УКРАЇНИ

ДОБРОБУТ ДЛЯ ВСІХ

«Я не можу погодитися з тим, що закони, які регулюють промисловість величної нації, мають стати предметом партійних суперечок».

/Бенджамін Дізраелі — Прем’єр-міністр Уряду Великої Британії у 1868 та 1874-1880 роках/

МИ, УКРАЇНСЬКІ РОБОТОДАВЦІ,

УСВІДОМЛЮЮЧИ свою відповідальність за долю України,

РОЗУМІЮЧИ що успішну країну можна побудувати лише спільними зусиллями бізнесу, профспілок, влади та громадськості через реалізацію стратегії прискореного економічного розвитку,

БУДЕМО ДІЯТИ і ставимо перед собою та своїми однодумцями наступні завдання заради ДОБРОБУТУ ДЛЯ ВСІХ:

ЗУПИНЕННЯ МАСОВОГО ВІДТОКУ РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ. Відновлення людських та трудових ресурсів. До 18 млн. зайнятого населення у 2030 році шляхом створення 2 млн. високопродуктивних робочих місць.

ПІДВИЩЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ на рівні не нижче 7 % у середньорічному вимірі за період 2020-2030 рр. за рахунок реалізації комплексної стратегії прискореного економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.

ПОСТУПАЛЬНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ВВП З 12,4% до 25% до 2030р., визначення ТОП-100 конкурентних товарів для зовнішніх ринків та ТОП-50 національних промислових ініціатив.

ЩОРІЧНЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ НА РІВНІ НЕ НИЖЧЕ 10% щорічно до 2025р. та не нижче 5% 2025р. до 2030р. з метою досягнення 110 млрд. на рік (2017р. — 39,7 млрд.) — за рахунок збільшення частки несировинного експорту (доведення частки експорту високотехнологічних галузей IV-VI технологічних укладів до 70% у загальному обсязі) шляхом використання державою інструментів підтримки несировинного експорту (ефективне функціонування Експортно-кредитного агентства, створення експортних переробних зон, тощо).

ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ шляхом реалізації ідеї «Купуй українське» та здійснення не менше ніж 80% обсягів державних закупівель товарів, робіт та послуг українського походження.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ СТИМУЛІВ, які дозволять забезпечити щорічний приріст внутрішніх капітальних інвестицій на рівні не нижче 15% щорічно до 2025 р. та не нижче 10% з 2025 р. до 2030 р. у доларовому еквіваленті з метою досягнення $85 млрд. на рік (2017 р. — $16,9 млрд.), а також приріст надходження чистих прямих зовнішніх інвестицій на рівні не нижче 25% щорічно до 2025 р. та не нижче 15% з 2025 р. до 2030 р. у доларовому еквіваленті з метою досягнення $31 млрд. до 2030 року (2017 р. — $2,6 млрд.).

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНОЮ ФУНКЦІЄЮ НБУ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ ТА МАКСИМАЛЬНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ. Надання підприємствам реального сектору економіки доступу до дешевих кредитних ресурсів. Поетапне щорічне зниження облікової ставки НБУ до 4–5% в 2025 році.

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ КЛЮЧОВИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УГОД ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ та їх перегляд в частині, що суперечить комплексній стратегії економічного розвитку за доктриною української реіндустріалізації.

РЕАЛІЗАЦІЯ ЕФЕКТИВНОЇ АНТИМОНОПОЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ з метою встановлення конкурентних правил роботи на ринках природних монополій (передусім ринки електроенергії, природного газу, залізничних перевезень, портових послуг тощо).

ПЕРЕХІД ДЕРЖАВИ ДО ВИВАЖЕНИХ ПОДАТКОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ, що матиме на меті зменшення долі перерозподілу ВВП через зведений бюджет принаймні до 25 % до 2030 р.

СПРАВЕДЛИВЕ СУДОЧИНСТВО, НЕПОРУШНЕ ПРАВО ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ІНВЕСТОРА

  • Термінове проведення реальної судової реформи, яка забезпечить справедливий, надійний та швидкий захист прав особи.
  • Боротьба з корупцією та ліквідація коруційних схем.
  • Термінове реформування системи контролюючих та правоохоронних органів у контексті захисту прав приватної власності, особистої безпеки та зниження тиску на бізнес.

ЗНЯТТЯ З РОБОТОДАВЦЯ ФУНКЦІЇ ПОДАТКОВОГО АГЕНТА шляхом запровадження системи самостійної сплати податків та зборів найманими працівниками.