Новости

11.01.2019

Рішення проблем у скоординованих спільних діях роботодавців

Головою Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», народним депутатом України Гіршфельдом А.М. отримані відповіді на його звернення до Міністерства соціальної політики України щодо внесення змін до «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Нагадаємо, що наприкінці III кварталу 2018 року до Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» звернулося ряд харківських машинобудівних підприємств (серед них — ПАТ «Харківський машинобудівний завод «Світло Шахтаря», АТ «Завод «Турбоатом», АТ «Завод «Південкабель», ПрАТ «Харківський підшипниковий завод») щодо правової колізії в нормативних документах, що регламентують порядок роботи з вантажопідіймальним обладнанням, та яка, при виникненні нещасного випадку на виробництві, тягне за собою кримінальну відповідальність роботодавця.

Міністерством соціальної політики України, наказом від 19.01.2018р. №62, затверджені нові Правила НПАОП 0.00-1.80-18 «Охорона праці при експлуатації вантажопідйомних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання» та зареєструвано їх у Мін'юсті України 27.02.2018р. №244/31969

Відповідно до п.8 глави 5 розділу VI, нових Правил, «До керування вантажопідіймальними кранами і машинами, керованими з підлоги (з підвісного пульта або по радіо), або зі стаціонарного поста, крім машиністів, можуть допускатися працівники, які користуються цими вантажопідіймальними кранами і машинами на своїх робочих місцях, які пройшли перепідготовку за професією машиніста крана».

Одночасно з цим, відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.2007г. №246 додаток 5 п.1.1 до роботи машиніста крана не допускаються працівники, у яких хвороби органів зору (гострота зору без корекції нижче 0,5 на одному оці і нижче 0,2 на другому).

Раніше, вимоги до працівників, які допущені до керування вантажопідіймальними кранами і машинами, керованими з підлоги або зі стаціонарного поста в п. 7.4.9. НПАОП 0.00.-1.01-07 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (скасованих на підставі Розпорядження КМУ від 10.03.2017г. №166-р) були викладені у такій редакції:

«До керування вантажопідйомними кранами і машинами, керованими з підлоги або зі стаціонарного поста, можуть допускатися працівники, які користуються цими вантажопідйомними кранами і машинами на своїх робочих місцях, після навчання в установленому порядку і атестації відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної аттестестаціі і присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту, затвердженого спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти України від 31.12. 98 № 201/469, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01.03.99 за № 124/3417, а також попереднього спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці згідно з Положенням про навчання, що діє в межах підприємства».

Згідно Правил 2007р., наприклад, токар 3 розряду, після проходження спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці, допускається до роботи з управління крана керується з підлоги, і медогляд проходить як токар, якому дозволяється одягати коригуючі окуляри.

В той же час, згідно Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДК ХПП), випуск 42 частина 2, - токар, починаючи із 3-го розряду «… керує піднімально-транспортним устаткуванням з підлоги. Стропує та ув’язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складуваня…». Це стосується і інших робітників.

Спостерігається невідповідність між вимогами до працівників, які користуються вантажопідіймальними кранами та машинами, які управляються з підлоги на своїх робочих місцях, викладені у ДК ХПП та вимогами, викладеними у нових Правилах НПАОП 0.00-1.80-18.

Викладене вище, на думку Харківських роботодавців, веде до створення штучних проблем у забезпеченні нормальних умов праці на виробництві і може стати причиною непередбачуваних наслідків.

Тому, в ООР ХО «Граніт», проаналізувавши стан на інших машинобудівних підприємствах та узагальнивши проблему, були підготовлені відповідні звернення до Федерації роботодавців України, Міністерства соціальної політики, Національний Комітет з промислового розвитку при Кабміні.

Виходячи з отриманих відповідей, дія пунктів 8 та 9 глави 5 цих Правил не поширюється на працівників, кваліфікаційними характеристиками яких передбачено стропування вантажів і керування підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги згідно з вимогами Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, зокрема токарів, свердлувальників, обрубників, тощо.

Одночасно, за результатами робочої наради за участю представників Міністерства соцполітики, Держпраці, Федерації роботодавців та 3-х представників Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», досягнута домовленість про розробку Держпрацею відповідних змін до нормативно-правових актів.