Новости

29.11.2018

"Турбоатом", ВАТ "Південкабель" і ХНЕУ підписали угоду про співпрацю у сфері дуальної освіти

Харківські провідні промислові підприємства АТ «Турбоатом» і ВАТ «Південкабель» підписали угоди про співпрацю із Харківським національним економічним університетом імені С. Кузнеця, в рамках реалізації концепції дуальної освіти в Україні.

Документи були підписані за підсумками роботи круглого столу «Дуальна форма освіти — нова якість підготовки фахівців в Україні».

Основне завдання впровадження дуальної форми навчання - усунення основних недоліків традиційних форм і методів навчання майбутніх кваліфікованих робітників, подолання розриву між теорією і практикою, освітою і виробництвом, а також підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів з урахуванням вимог роботодавців в рамках нових форм навчання.

Перевагами дуальної освіти є:

  • організація співпраці підприємств, бізнесу, соціальних партнерів;
  • розробка законодавчої бази для впровадження національних стандартів якості професійної освіти;
  • залучення кваліфікованого персоналу з виробництва до педагогічної діяльності (наставники, викладачі);
  • проведення інституційних досліджень і консультування (моніторинг якості надання освітніх послуг у сфері професійної освіти, оновлення освітніх стандартів);
  • врахування конкретних запитів підприємств до змісту і якості професійної освіти.

Як зазначають роботодавці, на харківських підприємствах спостерігається динаміка стійкого зростання попиту на кваліфікованих фахівців — як робітників, так і технологів та інженерів. Саме тому, сьогодні необхідно прискореними темпами сприяти подальшому розвитку експорту елементів дуальної форми підготовки кваліфікованих кадрів і прискорити впровадження її елементів в систему професійної (професійно-технічної) освіти України.

Впровадження дуальної форми освіти дозволяє студентам поєднувати навчання на стаціонарі та практику на підприємствах, набуваючи досвіду роботи й освоюючи на практиці отримані знання.