Новости

24.10.2016

Харківський ГРАНІТ підтвердив свою репрезентативність

Відділенням Національної служби посередництва і примирення у Харківській області підтверджена репрезентативність Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» (ООР ХО «Граніт»).

Сьогодні обласне об’єднання роботодавців «Граніт» об'єднує більше 150 підприємств і організацій, на яких працюють понад 100 тисяч правників. До складу ООР ХО «Граніт» входять понад 21 обласних галузевих, міських і районних організацій роботодавців.

«Визнати Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» таким, що підтвердило свою репрезентативність на обласному рівні для участі у колективних переговорах з укладання Територіальної угоди, для делегування представників до обласної тристоронньої соціально-економічної ради, до органів управління фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування та інших тристоронніх органів соціального діалогу, участі у регіональних та міжнародних заходах», — відзначається у рішенні обласного відділення Національної служби посередництва і примирення.

Визнанням репрезентативності Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», підтверджено статус та правомочність ООР ХО «Граніт» у Спільному представницькому органі сторони роботодавців на обласному рівні. Відповідно до Територіальної угоди, представники СПО роботодавців, у тому числі ООР ХО «Граніт», мають право брати участь у засіданнях колегій облдержадміністрації та її структурних підрозділів, сесіях обласної ради, у роботі обласних виконавчих органів, узгоджувати проекти нормативно-правових рішень місцевих органів виконавчої влади, брати участь у обговоренні проектів нормативних актів центральних оргагнів та надавати пропозицій до Кабінету Міністрів України.