Новости

10.08.2016

УВАГА!!! Презентація проекту змін до Податкового кодексу!!!

На веб-сайті Вісника ДФС повідомляється, що оприлюднено проект змін до Податкового кодексу.

«Міністр фінансів презентував доопрацьовану редакцію проекту. Перелік питань та зауважень учасників засідання говорить про те, що доопрацювання триває», — написала на своїй сторінці у «Фейсбуці» народний депутат, член Комітету ВР із питань податкової та митної політики Оксана Продан.

Як убачається із пояснювальної записки, то пропонується, зокрема:

у частині адміністрування:

— нова структура ДФС: перевірочна робота на обласному рівні, районні податкові інспекції виконують винятково сервісні функції;

— план-графік документальних планових перевірок оприлюднюється на веб-сайті ДФС і публікується в офіційному виданні ДФС;

— рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу понад бюджетний рік приймається Мінфіном;

— запровадження повноцінного електронного кабінету платника податків;

— надання права на письмові й електронні податкові консультації винятково органу, що формує податкову політику; контролюючі органи матимуть право надавати лише усні консультації;

— скасування необхідності надавати документальне підтвердження разом із наданням інформації на запит ДФС у ході зустрічної звірки;

— запровадження листування контролюючих органів із платниками податків, які подають звітність в електронній формі, винятково засобами електронного зв'язку;

— визначення переліку підстав для проведення фактичної перевірки при вчиненні порушення в минулому протягом 1 року;

— установлення 30-денного строку, протягом якого може бути проведена камеральна перевірка (нині такий строк установлений лише з податку на додану вартість);

>— скасування права посадової (службової) особи контролюючого органу, яка проводить перевірку, отримувати від платника податків копії документів, що належать до предмета перевірки;

у частині податку на прибуток:

— доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;

— коригування фінансового результату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію чи інші поліпшення невиробничих основних засобів і нематеріальних активів, оскільки такі витрати неможливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що не пов’язані з отриманням доходу платника;

— зменшення фінансового результату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку під час придбання такого об’єкта;

— уточнення порядку розрахунку обмеження при виплаті процентів нерезидентам, які є пов’язаними особами з платником податку на прибуток, а саме — у частині обмеження процентів за борговими зобов’язаннями, які виникли саме перед нерезидентами — пов’язаними особами;

— уточнення положення щодо уникнення подвійного врахування при визначенні фінансового результату до оподаткування доходів або витрат, виникнення яких із метою оподаткування відбувається після 01.01.2015 р.;

— у період із 1 січня 2017 року до 31 грудня 2021 року запровадження застосування при розрахунку амортизації основних засобів щорічної 20-відсоткової ставки (прискореної амортизації) при одночасному виконанні певних умов;

— запровадження на період до 31 грудня 2021 року податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств), для підприємств, у яких річний дохід не перевищує 3-х млн грн і розмір нарахованої за кожен місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників є не меншим, аніж 2 мінімальні заробітні плати, за умови відповідності встановленим критеріям;

у частині податку на додану вартість:

— повернення переплат платника податку винятково на рахунок у СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунка;

— збільшення строку реєстрації податкових накладних і розрахунку коригування до таких податкових накладних у ЄРПН (зі 180 до 365 календарних днів) з одночасним установленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації в розмірі 50% від суми ПДВ, а також установлення штрафу при порушенні строків реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, у т.ч. складених неплатникам податку (за винятком певних операцій);

— збільшення строку реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, який надає право на віднесення сум ПДВ до податкового кредиту, із 60 до 365 календарних днів із дати списання коштів із банківського рахунка платника податку, що застосовує касовий метод;

— розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається в податковій накладній, на всі без винятку товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;

— надання права на перенесення податкового кредиту при реорганізації шляхом приєднання чи злиття з іншим платником податку на додану вартість до складу податкового кредиту правонаступника;

у частині податку на доходи фізичних осіб:

— збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон із 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро/день (не включаються в доходи фізичної особи);

— скасування норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті чи документі, що його замінює для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон;

— розширення переліку витрат фізичної особи — підприємця від провадження господарської діяльності, окрім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами;

— надання права фізичним особам — підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що використовуються в господарській діяльності (окрім житлової нерухомості й автомобілів);

— запровадження нової системи оподаткування доходів від провадження індивідуальної діяльності;

— надання права фізичній особі на звернення до контролюючого органу щодо отримання консультативної допомоги при заповненні річної податкової декларації без обмеження термінів (нині — до 1 березня року, що настає за звітним періодом);

у частині єдиного податку:

— при розрахунку загальної кількості найманих осіб у фізичної особи — підприємця, який є платником єдиного податку, не враховувати працівників, які призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період;

у частині акцизного податку:

— виведення із системи електронного адміністрування реалізації пального та, відповідно, скасування необхідності реєстрації платниками акцизного податку осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 л;

— скасування для імпортованих алкогольних напоїв необхідності того, щоб сума акцизу, позначена на акцизній марці, відповідала сумі акцизу, що діє на дату розливу цієї продукції;

— скасування можливості ухилення від сплати акцизного податку шляхом відпуску пального для власного споживання та передання пального третій особі за дорученням власника;

особливості оподаткування в зоні АТО:

— урегулювання питання сплати окремих податків (ПДВ, ПДФО, акцизного податку, єдиного податку та податку на майно) на території проведення АТО й тимчасово окупованій території шляхом установлення особливих правил їх адміністрування — призупинення нарахування штрафів, звільнення від сплати місцевих податків.

За матеріалами www.interbuh.com.ua