Новости

14.07.2014

Підписано Угоду про співробітництво між роботодавцями та профспілками Харківської області

Спільний представницький орган роботодавців Харківської області та Об'єднання профспілок Харківської області уклали угоду щодо збереження і розвитку трудового потенціалу і забезпечення стабільної роботи підприємств.

Свої підписи під документом поставили Голова Спільного представницького органу роботодавців Харківської області, голова Об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» Анатолій Гіршфельд та Голова Об'єднання профспілок Харківської області Сергій Тесленко.

Усвідомлюючи, що поглиблення повномасштабної економічної кризи ставить перед роботодавцями та профспілками складні виклики та завдання, а незначна результативність реалізації антикризових заходів в Україні та обмежене залучення соціальних партнерів до їх розроблення вимагає посилення координації спільних дій, підтримуючи зусилля Федерації роботодавців України та Федерації професійних спілок України щодо забе6зпеченн стабільної роботи реального сектору економіки держави, сторони домовилися спрямовувати спільні зусилля на збереження робочих місць, недопущення їх необґрунтованого скорочення і масового вивільнення працівників.

Серед першочергових заходів щодо реалізації цього завдання сторони, зокрема, визначили:

— забезпечення зайнятості працівників, які перебувають у вимушеному простої, на інших робочих місцях (у межах спеціальності, кваліфікації чи посади);

— скорочення замовлень стороннім підприємствам на виконання певних робіт та послуг, які можна виконати власними силами;

— активнішого використання інструменту допомоги з часткового безробіття;

— забезпечення можливості для вивільнених працівників користуватись гуртожитками та об'єктами соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі підприємств (палаців культури, спортивних об'єктів, баз відпочинку, дитячих оздоровчих закладів) протягом одного року з моменту звільнення, з метою пом'якшення соціальних наслідків.

З метою посилення ефективності соціального діалогу роботодавці та профспілки Харківщини вважають за доцільне сприяти створенню і ефективній роботі територіальних тристоронніх соціально-економічних рад у районах та містах області та домагатись участі соціальних партнерів та врахування їх позицій при розробці напрямів соціально-економічного розвитку кожної територіальної громади області з метою збереження робочих місць та трудового потенціалу.

Сторони домовились відпрацювати спільну позицію щодо розробки проекту Закону України «Про стимулювання створення нових робочих місць в Україні», а також ініціювати прийняття законодавчих актів з питань запровадження державної підтримки для підприємств, установ та організацій, які забезпечують збереження штатної чисельності працівників під час економічної кризи.